InnovationQuarter groeiversneller Zuid-Hollandse economie

InnovationQuarter heeft een topjaar gedraaid. Zo werden onder ander meer buitenlandse bedrijven dan ooit aangetrokken naar de regio en werden 19 investeringen gedaan.

Trefwoorden: #clusterorganisaties, #economische groei, #groei, #incubators, #InnovationQuarter, #investeerders, #investeren, #kennisinstellingen, #overheden, #Rijksoverheid, #Zuid-Holland

Lees verder

Techniek

( Foto: © Daniel Verkijk )

ENGINEERINGNET.NL - Al deze activiteiten hebben in 2016 geleid tot 139 miljoen euro additionele private investeringen en 971 nieuwe arbeidsplaatsen in de regio.

InnovationQuarter is sinds 1 januari 2014 actief als de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Een in de Nederlandse context uniek initiatief door de samenwerking tussen de Rijksoverheid, de provincie, alle grote steden in Zuid-Holland, de universiteiten en de universitair medische centra.

Samen met bedrijven, kennisinstellingen, clusterorganisaties, incubators, investeerders en overheden werkt het aan het versterken van de positie van Zuid-Holland als economische topregio in Europa. Het richt zich daarbij op samenwerking tussen innovatieve bedrijven, kruisbestuiving tussen de sterke regionale clusters, het gericht aantrekken van buitenlandse bedrijven en het investeren in vernieuwende ondernemers.

Naast het realiseren van projecten, nieuwe banen en investeringen levert InnovationQuarter meerwaarde door een verbindende rol in het innovatieve ecosysteem te spelen, door de regio als innovatieve hotspot op de kaart te zetten en door de schakel te zijn tussen het nationale topsectorenbeleid en het regionale bedrijfsleven.

Het jaarverslag 2016 (te downloaden via de link onderaan) laat ondernemers aan het woord die met hun innovatie een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen op onder meer zorg, veiligheid en energie.