«Onderaannemers aan abnormaal lage prijzen gaan er uit»

Door buiten de lijnen te kleuren -lees: sociale dumping- is een toeleverancier in staat contracten af te sluiten tegen abnormaal lage prijzen. Gepaste maatregelen keren nu het tij.

Trefwoorden: #Agoria, #Herman Looghe, #onderaanemer, #sociale dumping, #toeleverancier

Lees verder

maint_art

( Foto: Agoria )

ENGINEERINGNET.BE - «Oneerlijke concurrentie ligt niet automatisch in het verlengde van de vrije circulatie van goederen en diensten in Europa», stelt Herman Looghe, Head Industries Building, Contracting & Technical Services Industries bij Agoria, en dus ook verantwoordelijk voor de belangen van de maintenancesector binnen de organisatie.

Drie jaar geleden berekenden Agoria en de Confederatie Bouw dat het niet respecteren van lonen en arbeidsvoorwaarden - arbeidsduur, overuren die niet correct uitbetaald worden,sociale lasten die niet betaald worden,…m.a.w. sociale dumping- het land 11.000 reguliere jobs kostte.«Het gaat tegenwoordig niet meer om koppelbazerij en schijnzelfstandigheid,maar wel om onderaannemerij tegen abnormaal lage prijzen», stelt Herman Looghe.

«Agoria-leden gaven ons overeen periode van 12 maanden aan hoeveel projecten ze verloren doordat die toegewezen werden aan offertes tegen abnormaal lage prijzen. Dat rekenden we om naar uren en jobs. In de bouw ging het om 7.000 à 8.000 jobs.

Acht op de tien aannemers gaf toen aan het voorbije jaar een opdracht verloren te hebben aan een buitenlands bedrijf. Maar ook industriebedrijven zuchtten onder abnormaal lage prijzen van buitenlandse spelers die niet alleen goedkoper personeel, maar vaak ook goedkope buitenlandse materialen meebrachten».

Contracting &Maintenance
In de industrie waren vooral Contracting & Maintenance en Building Technology betrokken. Contracting bedrijven monteren en onderhouden installaties bij bedrijven, bouwwerken en openbare infrastructuur. Building Technology wijst naar de productie van bouwmateriaal en -technologie.

Agoria schatte er het verlies op 10% van de omzet en 2.700 à 3.000 jobs. Een kwart van het verlies -700 jobs- situeerde zich specifiek in ‘maintenance’ via het mechanisme van onderaanneming.«In die cijfers zitten zowel directe als indirecte jobs», rekent Looghe.

Het gaat om directe jobs die verloren gingen aan contracten tegen een abnormaal lage prijs. Het verlies aan‘indirecte jobs’ is beperkter en heeft te maken met productie of goederen die niet in België gerealiseerd werden maar via het contract ‘meekwamen’ uit het buitenland.

«Het betrof steevast manuele arbeid die vooral uit Oost- en Zuid-Europa werd binnengehaald»,zegt Looghe. Polen is vandaag minder betrokken dan voorheen. Nu komt Roemenië meer in beeld. Anderzijds ook Spanje en Portugal en zelfs Italië.

«In bepaalde projecten zien we ook Ierse studieburelen met Ierse medewerkerstegen hùn lonen en hùn arbeidsvoorwaarden hier de markt opgaan. Een en ander is echter moeilijk te controleren in een Europees kader».

Gepaste maatregelen moeten het tij keren«Naar ons aanvoelen is er sindsdien een positieve trend ingezet», claimt Looghe die wijst op de impact vaneen aantal maatregelen die sindsdien zijn doorgevoerd. Zo is er de registratieplichtbij werken aan onroerende installaties.

«Ook onderaannemers moeten zich registreren. Op de bekomen gegevens kan de sociale inspectie aan data-mining doen». Aanvankelijk bestond de plicht voor contracten vanaf800.000 euro. Dat werd teruggebracht tot contracten van boven 500.000 euro.

«Men denkt er aan die drempel nog te verlagen».Sindsdien is ook de ‘metalbadge’ ingevoerd door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN). Het biedt een visuele identificatie van wie onder Paritair Comité 111 Metaal aan de slagis op een werf.

Zelfs leerjongens en uitzendkrachten. In de bouw biedt de Construbadge een visuele identificatievoor bouwarbeiders. Eén van de pistes waaraan gesleuteld wordt voor overheidsopdrachten is het beperken van het aantal mogelijke niveaus van onderaanneming tot hoogstens twee. Dat zou ingebed worden in de wetgeving rond overheidsopdrachten.


Door Luc De Smet, Maintenance Magazine