2,5 miljoen euro voor ontwikkeling virtuele seismologie-technieken

Prof. Kees Wapenaar van de TU Delft ontvangt een ERC Advanced Grant voor zijn programma VirtualSeis, om bijvoorbeeld aardbevingsgevoelige gebieden beter te kunnen monitoren.

Trefwoorden: #ERC Advanced Grant, #Kees Wapenaar, #seismologie, #TU Delft, #VirtualSeis

Lees verder

research

( Foto: TU Delft )

ENGINEERINGNET.NL - Het is praktisch niet haalbaar om op grote schaal seismische instrumenten in de ondergrond te plaatsen. Wapenaar stelt daarom voor om een methodologie te ontwikkelen voor het maken van virtuele seismische bronnen en virtuele seismometers overal in de ondergrond.

Deze zijn afgeleid uit seismische reflectiemetingen aan het aardoppervlak: Virtuele Seismologie (VS). De Europese subsidie is bedoeld om in de komende vijf jaar deze VS-technieken te ontwikkelen.

VS bootst nauwkeurig de respons op een echte aardbeving na, die door echte ondergrondse seismometers zou worden vastgelegd. Wapenaar zal VS ten eerste ontwikkelen voor het onderzoek naar geïnduceerde aardbevingsproblemen.

Ook zal hij, in samenwerking met collega en acquisitie-expert Guy Drijkoningen, de methode toepassen in een relevant gebied. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de nieuwste technologie op het gebied van glasfibers.

De verzamelde data worden gebruikt voor het creëren van virtuele bronnen en ontvangers in de ondergrond. Hiermee kunnen geïnduceerde aardbevingen worden gekarakteriseerd, de beweging van de grond gekwantificeerd en de geomechanische toestand van het gebied in de tijd worden gemonitord.

Ten tweede zal de techniek worden ontwikkeld voor de beeldvorming en monitoring van ondergrondse vloeistofstromen, met een zeer goede resolutie.

De combinatie van virtuele seismologie en de nieuwste acquisitietechnologie zal volgens Wapenaar een grote impact hebben op het gebied van seismische monitoring.