Ruim half miljoen euro subsidie voor laboratoriummodel van bloedvaten

Het Leids Universitair Centrum, het Leiden Academic Centre for Drug Research en twee biotechbedrijven gaan met dit geld het ‘microvessel-on-a-chip-model’ verder ontwikkelen.

Trefwoorden: #biotechbedrijf, #bloedvaten, #Leiden Academic Centre for Drug Research, #Leids Universitair Centrum, #microvessel-on-a-chip, #Mimetas, #Pluriomics

Lees verder

research

( Foto: LUMC )

ENGINEERINGNET.NL - Onderzoekers van het Leids Universitair Centrum (LUMC) en het Leiden Academic Centre for Drug Research hebben een subsidie gekregen van 600.000 euro. De onderzoekers zullen het geld gebruiken om, in samenwerking met biotechbedrijven Mimetas en Pluriomics, hun ‘microvessel-on-a-chip-model’ verder te ontwikkelen.

Hiervan is 480.000 euro afkomstig van het ZonMw-programma Meer Kennis met Minder Dieren en de Stichting Proefdiervrij. De onderzoekers kunnen nu met dit geld in het laboratoriummodel het gedrag van stoffen op kleine menselijke bloedvaten in detail in kaart brengen.

Vooralsnog werd dit onderzoek gedaan in proefdieren zoals de muis, maar dit heeft restricties omdat muizen maar beperkt vergelijkbaar zijn met de mens. De onderzoekers willen nu aantonen dat hun model bruikbaar is als alternatief voor dierproeven.

“In de huidige laboratoriummodellen ontbreken enkele hele belangrijke omgevingsfactoren die in levende organismen essentieel zijn voor de functie van kleine bloedvaatjes. In ons project gaan we deze elementen inbrengen en testen of de bloedvateigenschappen in ons model vergelijkbaar zijn met bloedvaatjes in een levend organisme”, legt Anton Jan van Zonneveld van de afdeling Interne Geneeskunde van het LUMC uit.

De potentiële toepassingen van het model zijn talrijk. Vooral voor patiënten met ziekten die veroorzaakt worden door verlies van kleine bloedvaatjes, zoals hart- en nierfalen liggen er kansen.

Van Zonneveld: “Het model kan ingezet worden om te onderzoeken of deze patiënten stoffen in hun bloed hebben die de vaatjes aantasten. Zo kunnen we deze patiënten vroeg opsporen en eerder behandelen. Ook kunnen we het model gebruiken om stoffen te vinden die als waarschuwingsvlag dienen voor verlies van de kleine vaatjes.”