Isolatieraad eert Roger De Block

Tijdens zijn jaarlijkse 'Isolatielunch,' die dit jaar in Namen plaatsvond, heeft de Isolatieraad Roger De Block in de bloemetjes gezet.

Trefwoorden: #CEN, #ISO, #Isolatieraad, #NBN, #Roger De Block

Lees verder

HR

( Foto: Koen Mortelmans )

ENGINEERINGNET.BE - De Block is doctor in de scheikunde en maakte carrière in de groep St-Gobain.

Al meer dan vijfenveertig jaar zet hij zijn schouders onder de normalisatie van ISO, CEN, NBN en andere normen, voornamelijk thermische, voor isolatiematerialen.

Die worden door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf en door certificatieorganisatie Butgb benut voor de onderbouwing van technische specificaties en goedkeuringen van isolatiesystemen.


ACHTERGROND
De (Belgische) Isolatieraad fungeert al twintig jaar als aanspreekpunt voor alle isolatieaspecten rond energiezuinig en duurzaam bouwen en verbouwen. Leden zijn de belangrijkste fabrikanten van isolatiematerialen. Op politiek niveau lobbyt de raad voor de grootschalige verbetering van de energiezuinigheid van het bestaande gebouwenpark.

"Halverwege de huidige legislatuur stellen we vast dat we moeten blijven herhalen dat na-isoleren daarbij de eerste prioriteit moet zijn," zegt voorzitter Pieter Van Laere. "Isoleren zorgt mee voor het aanzwengelen van de (ver)bouwsector als motor van de economie."

Op de foto:
Roger De Block geflankeerd door Georges Timmermans, directeur van de Isolatieraad (l.) en door Bruno Verbeke van Recticel (r.).