Testcase voor tool om technische installaties circulair te maken

EnergyVille/VITO, Boydens Engineering en projectontwikkelaar Revive werken samen binnen het project CIRCAT om circulaire technische installaties voor gebouwen te realiseren.

Trefwoorden: #bouwen, #circulair, #EnergyVille

Lees verder

Nieuws

( Foto: EnergyVille )

ENGINEERINGNET.BE - De bouwsector in Europa zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen en behoeft veel energie en materialen. Dat maakt circulair bouwen een cruciale factor in de transitie naar een duurzame economie.  

In Vlaanderen worden nog maar weinig circulariteitsprincipes toegepast bij installaties voor HVAC, elektra en sanitair. Technische installaties maken echter een wezenlijk deel uit van elk gebouw en zijn door hun onderhoudsgevoeligheid ook nog eens frequenter aan vervanging toe dan andere gebouwcomponenten. Dit biedt dus een enorm potentieel om efficiënter om te gaan met grondstoffen en materialen.

EnergyVille/VITO, Boydens Engineering en projectontwikkelaar Revive sloegen daarom de handen in elkaar binnen het kader van het Vlaanderen Circulair project CIRCAT.

Dit project ontwikkelt beoordelingscriteria voor aanbestedingen van technische installaties, waarbij gezocht wordt naar een set van innovatieve maatregelen die is aan te wenden binnen dit domein, zonder fabrikant- of productafhankelijk te zijn.  

In de eerste fase van het project zijn circulaire ontwerprichtlijnen en parameters opgesteld op basis van onderzoek naar bestaande circulariteitsprincipes, projecten en bouwoplossingen.  

Op basis daarvan is een tool ontwikkeld, waarin vragen zijn opgenomen over het toepassen van aspecten die betrekking hebben op circulaire businessmodellen, en het toepassen van circulariteitsprincipes binnen de techniekdomeinen HVAC, elektriciteit en sanitair.

De vragen richten zich op circulariteitsparameters die een aannemer zelf nog kan beïnvloeden, meer bepaald het gebruik van bepaalde producten en de uiteindelijke uitvoering van de technische installaties.

De volgende fase van het project gaat binnenkort in: om de CIRCAT-tool in de praktijk op uitvoerbaarheid en impact te testen, wordt de tool in het najaar als case study in een aanbestedingsdossier van Revive mee gestuurd naar aannemers die aangeven de betreffende aanbesteding te willen opvolgen.

Na de gunning van de aanbesteding in kwestie, wordt de CIRCAT-tool verder verbeterd op basis van de feedback van de aannemers. Het CIRCAT-project loopt af begin 2023.