Gentse haven neemt nieuwe kaaimuur aan Moervaart in gebruik

Het Havenbedrijf Gent bouwde een nieuwe kaaimuur aan de Moervaart in de haven van Gent. Het Havenbedrijf investeerde hier 10 miljoen euro in.

Trefwoorden: #Gentse haven, #Havenbedrijf Gent, #kaaimuur, #logistiek, #Moervaart

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - De aanpalende bedrijven kunnen voortaan gebruik maken van deze nieuwe haveninfrastructuur om vlot en veilig schepen te lossen en te laden. Deze bedrijven in de nabijheid zijn actief in de sectoren van onder meer voeding, veevoeder, bouwmaterialen en vloeibare producten zoals biobrandstoffen.

De kaaimuur werd gebouwd over een lengte van 1 km van aan de hoek van het Kanaal Gent-Terneuzen/Moervaart tot aan de brug van de R4-Oost over de Moervaart. De nieuwe kaaimuur is opgebouwd uit stalen damwanden en ankers en staat 2 meter voor de oude.

Die vorige kaaimuur was immers verouderd en aangetast door corrosie. De waterdiepte wordt in de toekomst in dit deel van de Moervaart op 6,30 meter gebracht. In het najaar past het Havenbedrijf Gent de bodembescherming nog aan. Volgend jaar zal de Vlaamse overheid (afdeling Maritieme Toegang) de vaargeul nog verbreden.

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie onder het TEN-T-programma.


(bron en foto: Haven Gent)

ACHTERGROND
Het kanaal de Moervaart is 22 km lang en verbindt het Kanaal Gent-Terneuzen met de Durme. Economisch gezien heeft de Moervaart nog weinig betekenis. Enkel 1,5 km ervan wordt voor havenactiviteiten gebruikt, voor het overige is het een thuis voor de pleziervaart tussen Gent en Lokeren.