Industrieel onderhoud, verbouwingen en totaalrenovaties

Veel algemene aannemers passen voor industriële totaalrenovaties en verbouwingswerken. Meestal gaat het om een complexe combinatie van bouwdisciplines in veiligheidsgevoelige omgevingen.

Trefwoorden: #maintenance, #onderhoud, #renovatie, #Suerickx, #Suerickx Industrial, #verbouwing

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Bovendien worden de onderhouds- en verbouwingswerken meestal uitgevoerd zonder productiestop, waardoor de bedrijfssite tijdens de werken moet blijven functioneren.

Waar andere aannemers stoppen, gaan wij juist een stapje verder. Des te uitdagender de industriële renovatie- en verbouwingswerken, des te liever onze projectleiders, werfleiders én vakmensen het hebben. Wij leveren elk project volledig gebruiksklaar op.

Suerickx Industrial specialiseert zich in industrieel onderhoud, verbouwingen en totaalrenovaties van uw bedrijfssite, binnen én buiten. Deze projecten vereisen veel meer planning, projectmanagement én vakmanschap dan nieuwbouwprojecten. Bij renovaties duiken er altijd onvoorziene omstandigheden op. Bovendien is de samenhang en opvolging van de verschillende bouwdisciplines veel complexer.

Eén aanspreekpunt
Renovatie- en verbouwingswerken van een industriële site bezorgen u heel wat kopzorgen. Wanneer u niet in zee gaat met één partij moet u voortdurend beroep doen op verschillende aannemers en bouwbedrijven. Dit vereist heel wat coördinatie en opvolging. Bij Suerickx Industrial krijgt u één betrouwbaar aanspreekpunt voor de volledige opdracht.

Suerickx Industrial herbergt heel wat verschillende disciplines binnen één bedrijf. Vanaf de afbraakwerken tot en met de finale oplevering kan je rekenen op Suerickx Industrial. Wij hebben eigen vakmensen in huis voor alle nodige grond-, riolerings- en funderingswerken, de betonwerken, de dakwerken, de schilderwerken en de binnenafwerking. Voor de gespecialiseerde technieken zoals HVAC, elektriciteit en sanitair werken we samen met vaste partners. Zij voeren de werken uit onder onze coördinatie en verantwoordelijkheid.

Veiligheid, planning én communicatie
Een kwaliteitsvolle uitvoering van de werken vormt voor Suerickx Industrial een vanzelfsprekendheid. Wij besteden niet alleen aandacht aan de kwaliteit van het eindresultaat, ook het proces moet kwaliteitsvol verlopen. Veiligheid, planning en communicatie zijn drie andere belangrijke aandachtspunten die zorgen voor onze hoge klantentevredenheid.

  • Veiligheid is onze topprioriteit op al onze werven. Onze eigen preventie- en veiligheidsadviseur waakt over het veilige verloop van de renovatiewerken.
  • Wij respecteren de afgesproken deadlines dankzij de nauwgezette planning, grondige projectvoorbereiding en intensieve werfopvolging. Wanneer nodig steken onze mensen probleemloos een tandje bij ’s nachts of tijdens de weekends. Een flexibele planning is één van onze grootste troeven.

  • Wij streven naar klanten voor het leven. Een transparante en snelle communicatie vormt de hoeksteen van een hecht partnership met onze opdrachtgever.

Voor meer informatie: www.groupsuerickx.beBericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.