10 innovaties op reductie fijnstof uitgekozen voor nader onderzoek

Een expertpanel van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij heeft uit 21 aanmeldingen deze innovaties uitgekozen voor het terugdringen van fijnstof uit veehouderijstallen.

Trefwoorden: #fijnstof, #innovatie, #pluimveesector, #Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij, #veehouderij

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen YouTube - Poultry Expertise Centre )

ENGINEERINGNET.NL - Het expertpanel keek onder andere naar de jaarlijkse kosten per dierplaats, de te verwachten reductie, de toepasbaarheid in bestaande stallen en de verbetering van het stalklimaat. Het was de bedoeling om 8 innovaties te selecteren, maar het aanbod was zo groot dat het team er 10 selecteerde.

Het expertpanel bestond uit een pluimveehouder, een milieuadviseur, een medewerker van Wageningen Livestock Research, een medewerker van een Omgevingsdienst en een klimaatspecialist van PTC+.

Op dit moment zijn nog niet door alle beoogde financierders definitieve toezeggingen gedaan. Vandaar dat in september bekend wordt gemaakt welke proefprojecten vanaf wanneer opgestart worden.

Het gaat daarbij om metingen in praktijkstallen, onder supervisie van Wageningen UR. De focus ligt in eerste instantie op fijnstof en de pluimveesector. Het meetplan wordt van te voren met de Technische adviescommissie van de Regeling ammoniak en veehouderij afgestemd.

De 10 geselecteerde technieken zijn:

 1. Animal Live Plus Poultry - Sproeien van micro-organismen
 2. Aquamar - UV-ionisatie techniek
 3. FreshlightAgri - Negatieve ionisatie, eventueel in combinatie met verlichting
 4. Granovi - Warmtewisselaar met fijnstoffilter, in combinatie met recirculatie
 5. Inno+ / Big Dutchman - Droge stoffiltering, combinatie met recirculatie mogelijk
 6. Jansen Poultry Equipment Scan-Air, Gasolec - Negatieve ionisatie
 7. Optiklep / Serutech - Negatieve ionisatie (generator/prikkeldraad)
 8. Smits
 9. Agro / VFA - Elektrostatische precipitatie, zelfreinigend, met interne recirculatie
 10. Statiq Air - Positieve ionisatie
 11. Veko ventilatie - Aangepaste droogfiltering, met interne recirculatie

Er wordt nog een vooronderzoek uitgevoerd voor de eerste twee technieken om meer kennis op te doen over het werkingsprincipe.

Dit project vindt plaats in het kader van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij. Daarin is afgesproken de ontwikkeling van emissiereducerende technieken te stimuleren en te versnellen.

Hiervoor is het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij opgericht, onderdeel van het Poultry Expertise Centre.