Ontmanteling hoogspanningslijn tussen Ciply en Pâturages

In afwachting van de nodige vergunningen voor de aanleg van een ondergrondse verbinding van 150 kV, start Elia met de ontmanteling van de 70 kV hoogspanningslijn tussen Ciply en Pâturages.

Trefwoorden: #70 kV, #150 kV, #Elia, #hoogspanning, #hoogspanningslijn, #ondergronds, #ontmanteling, #transmissienetbeheerder, #upgrade

Lees verder

Nieuws

( Foto: Elia System Operator )

ENGINEERINGNET.BE - Transmissienetbeheerder Elia plant om de huidige luchtverbinding van 70 kV tussen de hoogspanningsstations van Ciply en Pâturages te vervangen door een ondergrondse verbinding van 150 kV die de stad Bergen en de gemeenten Quévy, Frameries en Colfontaine zal doorkruisen.

Deze modernisering is niet enkel nodig om de energiebevoorrading te verzekeren, maar ook om in te spelen op de economische ontwikkeling van de regio, onder meer met de integratie van hernieuwbare energie. De huidige 70 kV-verbinding (aangelegd in 1932) vertoont ernstige tekenen van slijtage en is aan vervanging toe. Daartoe heeft Elia een alternatief ondergronds tracé op 150 kV voorgesteld.

Nadat de vergunning daarvoor aanvankelijk geweigerd werd, heeft de beheerder van het hoogspanningsnet verschillende infoavonden en avondzittingen georganiseerd om omwonenden een persoonlijk antwoord te geven op hun vragen en bezorgdheden. Ondanks deze inspanningen werd de vergunning niet toegekend en het ingediende project voor de ondergrondse verbinding ligt dus voorlopig stil.

Aangezien de huidige, verouderde 70 kV-verbinding voor veiligheidsrisico's kan zorgen, heeft Elia beslist om al met de ontmanteling te starten en niet te wachten totdat de ondergrondse verbinding van 150 kV operationeel is. In augustus en september zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd om de verbinding betrouwbaarder te maken, in afwachting van de volledige ontmanteling die Elia zal starten in het eerste semester van 2018 nadat het de vergunningen heeft verkregen.

Hoewel de 70 kV-lijn ontmanteld wordt, zal de elektriciteitsbevoorrading in de regio op korte termijn toch verzekerd zijn. De elektriciteitsbevoorrading zal kunnen worden gehandhaafd dankzij de nauwe samenwerking tussen Elia en distributienetbeheerder ORES die op dit moment versterkingswerken aan zijn distributienet in de regio uitvoert.

Deze zullen een tijdelijke noodoplossing voor het distributienet bieden als er zich een incident op de hoofdvoeding voordoet, maar ze veranderen niets aan het feit dat Elia de bestaande hoogspanningslijn van 70 kV dient te vervangen.

Elia bestudeert momenteel de verschillende mogelijkheden om de nieuwe verbinding van 150 kV aan te leggen. De onderneming zal zich binnenkort opnieuw tot de gemeentes wenden om samen tot de beste aanpak te komen om de bevoorradingszekerheid van de regio te kunnen blijven vrijwaren.