Opslag alle reservedelen voor Europese F-35 toestellen in Nederland

Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bekend gemaakt, waarbij het gaat om opslag, verzending en het beheer van reservedelen van meer dan 400 F-35’s voor de komende decennia.

Trefwoorden: #defensie, #F35, #luchtmacht, #onderhoud, #reserveonderdelen, #vliegtuig

Lees verder

Nieuws

( Foto: Defensie )

ENGINEERINGNET.NL - Het Logistiek Centrum Woensdrecht van de Koninklijke Luchtmacht verzorgt de opslag van de spullen.

Daarnaast profiteren zo’n 70 Nederlandse bedrijven van de opdracht. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert hoorde het goede nieuws deze week in het Pentagon van haar Amerikaanse collega James Mattis.

Hennis: "Na jaren van politieke discussie zien we nu dat de beslissing om de F-35 als opvolger voor de F-16 te kiezen ook economisch de verwachtingen meer dan waarmaakt. Operationeel is dat het beste toestel en het zorgt ook voor opdrachten voor het Nederlandse bedrijfsleven."

Ook minister Henk Kamp (Economische Zaken) reageert verheugd op het nieuws: “Met de komst van het Europese distributiecentrum voor F35-onderdelen wordt de positie van Nederland als distributieland bevestigd en verder versterkt. Dit is goed voor onze werkgelegenheid en levert naar verwachting enkele honderden miljoenen aan extra omzet voor onze logistiek en distributiesector op.”

Drijvende kracht achter het binnenhalen van deze opdracht is OneLogistics. Dit samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven uit de Topsector Logistiek, kennisinstellingen en de ministeries van Defensie, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu heeft zich ingespannen om dit werk naar Nederland te halen.

De competitie om de opslag en logistieke aspecten van reservedelen begon in 2016. Nederland moest concurreren met diverse andere partners. Minister Melanie Schultz van Haegen (Defensie): "Mooi om te zien dat de investeringen in de Topsector Logistiek zich op deze manier uitbetalen. Dit is goed voor de business en goed voor ons land."

Het European warehouse op het Logistiek Centrum Woensdrecht krijgt een vooruitgeschoven post op Schiphol. Dit omdat vervoer niet alleen over de weg gaat, maar ook via de lucht. Met de door Nederland voorgestelde aanpak worden de logistieke kosten laag gehouden, de voorraden geoptimaliseerd en moet een goede beschikbaarheid van F-35-toestellen worden behaald. Vanwege de geïntegreerde aanpak koos het Pentagon voor het Nederlandse voorstel.

Nederland was eerder al aangewezen als één van de landen die de motoren van de nieuwe gevechtsvliegtuigen onderhoudt, samen met onder meer Australië, Noorwegen en Turkije. Op het Logistiek Centrum Woensdrecht worden een proefopstelling en werkplaats gebouwd als onderdeel van de wereldwijde onderhoudsinfrastructuur voor de F-35 motoren.

Nederland is sinds 2002 partner in het F-35 programma. De Nederlandse regering besloot in 2013 om de F-16 te vervangen door de F-35. Het toestel voldoet aan de operationele eisen van ons land en de deelname aan het programma genereert opdrachten en werkgelegenheid voor bedrijven.

Naast onderhoud aan motoren, de startmotor van de F-35 en het landingsmechanisme is dit het vierde succes op het gebied van instandhouding van de F-35 voor Nederland in korte tijd.