Insecten: cleantech van de toekomst

Gisteren kregen twee Kempische EFRO-projecten hun kick-off bij de Thomas More Hogeschool en Voka in Geel. De ‘Kempen Insect Cluster’ en de ‘Insect Pilot Plant’, die ‘insecten’ gemeen hebben.

Trefwoorden: #Belgian Insect Industry Federation, #cleantech, #EFRO, #insect, #Insect Pilot Plant, #Kempen Insect Cluster, #KULeuven-Campus Geel, #Millibeter, #Thomas More Kempen en VITO, #VOKA

Lees verder

research

( Foto: LDS )

ENGINEERINGNET.BE - De ‘Kempen Insect Cluster’ is een 'open co-creatie’ platform waar bedrijven de handen in mekaar slaan om de mogelijkheden na te gaan voor het kweken en verwerken van insecten en daarrond nieuwe diensten en producten te ontwikkelen.

Dit project van Voka KvK Kempen, Millibeter en de Belgian Insect Industry Federation kent een vijftal werkpakketten: reststromen, bioconvertoren, toepassingen, energie en communicatie. Zo zullen de deelnemers zich buigen over de wetgeving rond insecten, hun voeding, verwerking,…

“De Europese wetgeving is al eens beperkend”, stelde Johan Jacobs, CEO van partner Millibeter, “maar is niet in beton gegoten. Daarom werken we hier rond samen met de overheid.”

De huidige wetgeving laat bijvoorbeeld toe dat insecten op plantaardige (voedsel)reststromen gekweekt worden maar niet op mest of dierlijke bijproducten, bijvoorbeeld. Het project zal de grenzen opzoeken. Het is immers de bedoeling dat insecten een oplossing leveren voor meer reststromen uit de landbouw, voedingsindustrie, logistiek,… maar tegelijk ook als ‘product’ verder ontwikkeld worden.

Millibeter, dat al vijf jaar aan de weg timmert en zes medewerkers telt, kweekt tropische zwarte wapenvliegen en verwerkt ze tot lipiden, proteïnes, chitosan,… Het levert daarmee basisgrondstoffen voor de chemie, farma, cosmetica,… “Het begin van een nieuwe cyclus.” Op een ‘goeie dag’ kweekt het bedrijf, dat vandaag in Aartselaar actief is, een miljoen larven per dag. In een volgende stap wil Millibeter opschalen naar een installatie die 15.000 ton reststromen per jaar verwerkt, goed voor 2.000 ton eindproduct.

“Met de cluster kunnen we op die pilootschaal gaan werken. Insecten zijn ‘cleantech’ van de toekomst.” EFRO brengt 420.000 euro in. Het Hermes Fonds 105.000 euro. Andere partners in deze cluster: Renewi (de fusie van Shanks en Van Gansewinkel Groep), Clarys en Lambers-Seghers.

Het tweede EFRO-project, de ‘Insect Pilot Plant’, is een driejarig project van KULeuven-Campus Geel, Thomas More Kempen en VITO. “Ieder heeft een eigen inbreng”, zei projectleider Mik Van der Borght, van de faculteit Industriële wetenschappen.

De KULeuven zal zich eerder buigen over de verwerking van de insecten tot voeding, VITO buigt zich over de bioraffinage, Thomas More over het ontwikkelen van optimale kweekprogramma’s voor sprinkhanen, krekels, meelwormen en zwarte soldatenvliegen. Bij die laatste lopen er trouwens al een 7-tal jaren onderzoeksprojecten op insecten en algen.

Het project heeft in eerste instantie tot doel pilootinstallaties te bouwen in Geel en in Mol. Die moeten het onderzoek naar insecten en hun verwerking verder versterken door te voorzien in meer testhoeveelheden, demo’s op te zetten maar ook de band te leggen met het bedrijfsleven. Vier werkpakketten hier.

Vooreerst de bouw van kweekinstallaties, systemen om insecten te oogsten en het product stabiliseren op de innovatiecampus in Geel, m.a.w. klimaatkamers, trilzeven, droogapparatuur,… Ondertussen komen er in Mol, bij VITO, bioreactoren en centrifuges.

De pilootinstallatie zal van de petrischaal naar 'enkele tientallen kilogram per dag' kunnen realiseren. Ook is voorzien in een opleidings- en navorsingsplan en communicatie. In augustus 2018 wordt er begonnen aan de bouw van de Insect Pilot Plant. In april 2019 moet die operationeel zijn.

EFRO brengt een 272.000 euro aan, de overheid -minister van werk, omgeving en de provincie- 205.000 euro, de drie partners 136.000 euro en anderen (Biobest, Renewi, Boerenbond, HIK Stichting) 68.000 euro… samen een 630.500 euro.

De totale subsidie van beide projecten bedraagt een 1.730.500 euro.