Gunning bouw Nieuwe Sluis Terneuzen definitief

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie heeft het contract voor de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen definitief gegund aan Sassevaart. Na de voorlopige gunning werden geen bezwaren ingediend

Trefwoorden: #BAM Contractors, #BAM Infra Nederland, #binnenvaart, #DIMCO, #Dredging International, #logistiek, #Sassevaart, #sluis, #sluizen, #Terneuzen, #Van Laere

Lees verder

Techniek

( Foto: DEME )

ENGINEERINGNET - De Nederlands-Belgische joint venture Sassevaart bestaat uit de bouwbedrijven BAM Contractors, BAM Infra Nederland en Van Laere, het baggerbedrijf Dredging International en DIMCO. Het contract heeft een waarde van 753 miljoen euro.

De joint venture zal instaan voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud gedurende twee jaar van de Nieuwe Sluis. De Nieuwe Sluis wordt aangelegd binnen het huidige sluizencomplex Terneuzen tussen de Westsluis en de Oostsluis. De sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep.

De werken zouden eind 2017 van start gaan en ongeveer vijf jaar in beslag nemen. Naar verwachting kan in 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis varen.

De Nieuwe Sluis zal voor een beter toegang zorgen tot de havens van Gent en Terneuzen en een vlottere doorstroming van de scheepvaart tussen Nederland, België en Frankrijk. De Nieuwe Sluis zal ook zorgen voor een economische impuls voor Zeeuws-Vlaanderen en de Vlaamse regio.

De partners binnen Sassevaart zijn niet aan hun proefstuk toe wat betreft het ontwerpen en uitwerken van grootschalige waterbouwprojecten, zoals sluizencomplexen en kaaimuren.


Dredging International en DIMCO zijn beide dochterondernemingen van DEME