Nacalculatie is must voor transporteurs

Op vraag van de transportsector ontwikkelde VIL in het project Nacatrans een eenvoudige rekentool, die de effectieve rendabiliteit weergeeft op het niveau van de transportopdracht.

Trefwoorden: #kosten, #kosten berekenen, #logistiek, #nacalculatie, #rekentool, #transport, #VIL

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Nacalculatie verschaft bedrijfsleiders inzicht in kosten en geeft aan waar die gereduceerd kunnen worden of waar tarieven effectief te laag liggen. Het is nu aan de sector om hiermee aan de slag te gaan.

Het project Nacatrans komt tegemoet aan een dringende nood die leeft bij de kleine en middelgrote transportbedrijven om zicht te krijgen op gemaakte kosten. In tegenstelling tot grotere transporteurs beschikken zij minder over de knowhow en middelen om ex post calculatiefunctionaliteiten in de bouwen in hun IT-systemen.

VIL ontwikkelde daarom een laagdrempelige rekentool, die eenvoudig te implementeren, gebruiksvriendelijk en makkelijk te interpreteren is. Een goed inzicht in opbrengsten, kosten en waar die ontstaan, helpt bedrijven om de juiste keuzes te maken met betrekking tot werk, na te streven klanten en prijszetting.

Positief is de vaststelling dat de meeste transportbedrijven geïnvesteerd hebben in automatisering en over grote hoeveelheden data beschikken. De keerzijde is echter dat deze ruwe data vaak niet geschikt zijn om nacalculatie op te zetten.

Bij meer dan de helft van de deelnemende bedrijven waren de activiteiten die de boordcomputer registreert, niet te linken aan de transportopdrachten die worden bijgehouden in het Transport Management Systeem (TMS). Andere vaststelling is dat chauffeurs het vaak niet al te nauw nemen met het correct en tijdig registreren van activiteiten in hun boordcomputer.

Dit project mag gelden als een wake-up call naar de sector om systemen zodanig in te richten en te gebruiken dat ze data opleveren die bruikbaar zijn voor business intelligence toepassingen, zoals nacalculatie. Bij bedrijven waar de data wel aan de vereisten voldoen, kon het nut en de toegevoegde waarde van de rekentool worden vastgesteld.


Dit waren de projectdeelnemers:
Andiprim, Avantida, Colfridis, Hertsens, Globis, Group GTS, Magellan Logistics, TDL Group, Trafuco.