Organic Rankine Cycle met een turbo

Op de jaarlijkse internationale Organic Rankine Cycle (ORC) Conferentie in Milaan stelde EnergyVille een oplossing voor om ‘lage temperatuur’ warmtebronnen nog beter te benutten.

Trefwoorden: #Energyville, #ORC, #Organic ranking Cycle, #stadsverwarming, #WKK

Lees verder

research

( Foto: Energyville )

ENGINEERINGNET.BE - EnergyVille heeft het over een bijzondere, ‘voorverwarmde parallelle’ configuratie van warmtekrachtkoppeling (WKK) in een toepassing van stadsverwarming. Die combineert de voordelen van conventionele seriële en parallelle WKK-centrales.

Men gebruikt immers de restwarmte van de energiebron in de serietak om het water dat bestemd is voor de stadsverwarming voor te warmen, waarna het in de parallelle tak verder opgewarmd wordt naar de vereiste distributietemperatuur.

De voorverwarmde parallelle configuratie blijkt significant efficiënter dan typische seriële en parallelle configuraties. Bij een traditionele parallelle WKK levert de warmtebron zijn warmte zowel aan de ORC als aan het stadsverwarmingssysteem. Parallel.

Maar na het leveren van de energie aan de ORC blijft er een deel van de warmte over. De voorverwarmde parallelle configuratie gebruikt deze warmte om de stadsverwarming al voor te warmen nog vooraleer het naar de warmtewisselaar vloeit in de parallelle tak.

Die nieuwe configuratie zou vooral in Noord-West Europa zijn nut kunnen bewijzen. Geothermiecentrales zijn er immers nauwelijks economisch rendabel. Je moet er te diep de grond in gaan om hogere temperaturen te vinden.

De hoge kost van het boren levert maar een laag temperatuurverschil op. De temperatuur stijgt ‘maar’ met 30°C per kilometer diepte. De voorverwarmde parallelle WKK-centrale gekoppeld aan een stadsverwarmingssysteem opent dus nieuwe perspectieven voor economisch haalbare geothermiecentrales.