Finale Amsterdam Circular Challenge tijdens Clean Challenge Event

Zes finalisten pitchen hun innovatieve ideeën tijdens het Clean Challenge Event, waarbij het onder meer gaat om het afvangen van CO2 voor methanol en het omzetten van biomassa in biogas.

Trefwoorden: #Amsterdam Circular Challenge, #biogas, #biomassa, #Clean Challenge Event, #CO2, #methanol

Lees verder

Nieuws

( Foto: Antecy )

ENGINEERINGNET.NL - Uit 31 inzendingen voor de Amsterdam Circular Challenge zijn de zes meest veelbelovende startups geselecteerd voor het Clean Challenge Event van 27 september.

De startups gaan op deze avond hun innovatieve plannen pitchen voor de directies van Havenbedrijf Amsterdam, Waternet en AEB Amsterdam, plus een externe vakjury, onder leiding van Jacqueline Cramer. Dan worden de winnaars bekendgemaakt.

De organisatie van de Circular Challenge vroeg startups naar antwoorden op vragen als: ‘Hoe maak je waardevolle grondstoffen van beschikbare afval- en materiaalstromen uit de stadsregio, zoals waterzuiveringsslib, gft-afval of papier?’ En: ‘Hoe kun je CO2 die vrijkomt bij afvalverbranding of waterzuivering upgraden, zodat het als grondstof dient voor producten of industriële processen?’

Dit zijn de zes finalisten:

  1. BIOeCON ontwikkelt een nieuwe technologie waarmee biomassa, uit bijvoorbeeld land- en bosbouw reststromen, efficiënter en goedkoper kan worden omgezet in chemische basisstoffen of brandstof.
  2. Gensos werkt aan een proces waarmee natte biomassa (zuiveringsslib) effectiever kan worden omgezet in biogas. De onderneming stelt dat de technologie tot 50% meer biogas oplevert dan bestaande methoden.
  3. Catalytic Innovations heeft een elektrochemische technologie ontwikkeld, die eerder afgevangen broeikasgas kan omzetten in zuurstof en alcohol.
  4. ANTECY heeft een proces ontwikkeld waarmee CO2 kan worden afgevangen, zodat het als grondstof gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld methanolproductie.
  5. Circular IQ is gespecialiseerd in analyse van duurzaamheidsdata.
  6. Excess Materials Exchange is een digitale marktplaats waar bedrijven hun overschot aan producten en materialen kunnen verhandelen.

De winnaars krijgen:

  • Een gratis werkplek in de innovatiehub Prodock, in het havengebied Amsterdam
  • Toegang tot noodzakelijke resources (grondstoffenstromen/data/ CO2)
  • Een partnernetwerk met mogelijk potentiële klanten
  • Hulp bij werven van externe fondsen en subsidies

Om zoveel mogelijk startups te bereiken, heeft Clean Capital aan Rockstart en Climate-KIC gevraagd om deze challenge te begeleiden. Rockstart heeft een groot netwerk van startups in Amsterdam en omstreken. Climate-KIC is de Europese community voor klimaatinnovatie, met een incubator waar ruim 800 startups over heel Europa deel van uit maken.

Clean Capital is het samenwerkingsverband tussen AEB Amsterdam, Waternet en Havenbedrijf Amsterdam. Gezamenlijk willen ze de circulaire economie stimuleren in de metropoolregio Amsterdam. Dat is nodig omdat grondstoffen steeds schaarser worden en de roep om hernieuwbare energie toeneemt.

Dit vraagt om innovaties op het gebied van duurzame energie en het terugwinnen van grondstoffen uit afval. Clean Capital-startups profiteren in het havengebied van het innovatieve klimaat, de potentie die het gebied heeft door de aanwezigheid van de enorme hoeveelheid rest- en afvalstromen en de industriële schaalgrootte.