Frederik Hindryckx aan het hoofd van Vlaams EnergieBedrijf

Frederik Hindryckx startte begin deze maand als Algemeen Directeur van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB). Als energie-expert heeft hij alles in huis om de energie-uitdagingen aan te pakken.

Trefwoorden: #Frederik Hindryckx, #VEB, #Vlaams EnergieBedrijf

Lees verder

HR

( Foto: VEB )

ENGINEERINGNET.BE - Bart Huybrechts, voorzitter Raad van bestuur: “Na een strategische oefening konden we het juiste profiel bepalen om met het VEB de toekomst in de gaan. We vonden dat terug in de persoon van Frederik Hindryckx. Hij heeft de nodige managementvaardigheden en beschikt over een duidelijke visie waar hij naartoe wil met dit bedrijf.”

Frederik Hindryckx was eerder aan de slag bij Eandis. Ondanks zijn jonge leeftijd van 39 was hij al manager van verschillende afdelingen. Hij stond aan het hoofd van zowel technische als meer strategische diensten. Zo stond hij in voor interne efficiëntieprogramma’s, en stuurde hij studies aan binnen het Smart Grids-project.

Deze uitdagingen zijn niet gering. Het VEB zet zijn schouders onder tal van klimaatplannen. De Vlaamse Overheid wilt het goede voorbeeld geven en haar energieverbruik jaarlijks met 2% verminderen. Momenteel faciliteert het VEB efficiëntieprojecten voor de centrale overheid, de zorg en het onderwijs.

Frederik Hindryckx: "In sectoren zoals welzijn waar de budgetten zwaar onder druk staan, kunnen we zorgen voor een enorme besparing op de energiefactuur. Ook in het onderwijs is er een groot potentieel. In sommige scholen gaat een derde van het operationele budget naar energie, maar vaak weet de verantwoordelijke of de gemeente niet precies hoe hij het best kan investeren in energie-efficiënte maatregelen".

Het dataplatform Terra is in volle uitbouw. Door data van verschillende authentieke bronnen te verzamelen, zal het VEB beter zicht krijgen in het energieverbruik van de brede publieke sector. Verder zal een kennisnetwerk uitgebouwd worden. Kennis over best practices en de energiemarkt komt iedereen ten goede in het realiseren van een duurzaam energiebeleid.