Bodemsaneringsprojecten collectief en integraal aanpakken

Tijdens het zesde Vlaamse Bodemcongres bekroonde UMiO, de Unie van Milieu-Ondernemingen niet alleen het beste bodemsaneringsproject van 2017, maar ook de vzw BOFAS.

Trefwoorden: #bodemsanering, #bodemsaneringsproject, #BOFAS, #milieu, #stookolietanks, #UMiO

Lees verder

Nieuws

( Foto: 2Mpact )

ENGINEERINGNET.BE - UMiO is van oordeel dat gelijkaardige initiatieven niet alleen wenselijk, maar ook haalbaar zijn voor andere bodemuitdagingen, zoals het aanpakken van de verontreiniging door lekkende stookolietanks, maar uiteraard ook voor de waterbodemproblematiek die eerder al aan bod kwam in de media.

BOFAS, het fonds dat met succes de sanering regelde van stopgezette tankstations, kon dankzij de nodige financiële middelen vanuit de sector de vervuiling door tankstations in België zo goed als volledig wegwerken. Hiervoor werd beroep gedaan op de expertise van de bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders van UMiO.

Om die reden beloonde UMiO het BOFAS-fonds met een award tijdens het Bodemcongres. Volgens UMiO bewijst deze aanpak dat sectorfondsen succesvol zijn in de sanering van verontreinigde bodems.

Met deze award wil de organisatie dus een duidelijk signaal geven aan zowel de Vlaamse, als de federale overheid om solidariteitsfondsen in te zetten voor andere sectorale initiatieven zoals de garagesector, maar minstens evenzeer voor breed maatschappelijke uitdagingen zoals de stookolietanks.

De BOFAS-aanpak is dringend noodzakelijk voor de aanpak van verontreiniging door stookolietanks. Vaak zijn het particulieren die hiermee geconfronteerd worden en zo een zware financiële kater dreigen op te lopen.

Tijdens het congres werd ook een privaat initiatief gelauwerd, namelijk de integrale en duurzame bodemsanering van de site van het sedert 1920 actieve zinkverwerkende bedrijf BMT in Boechout.


Op de foto: Gert Moerenhout & Lieven Van den Bossche (BOFAS).

UMiO is het samenwerkingsverband van de representatieve sectororganisaties van milieuondernemingen en beroepsverenigingen van milieuprofessionals, nl. Go4Circle (Bedrijfsfederatie van de circulaire economie), OVB (Bodemsaneerders), VEB (Bodemsaneringsdeskundigen) en VMx (Milieuprofessionals).