Nederlands leger zet sterk in op nieuwste radar technologie

Strijdende partijen gebruiken steeds vaker drones om doelen op te sporen en zelfmoordterroristen hiernaar toe te leiden, maar met de nieuwe Multi Missie Radar is dit allemaal te traceren.

Trefwoorden: #defensie, #Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando, #drones, #leger, #Multi Missie Radar

Lees verder

Techniek

( Foto: Defensie )

ENGINEERINGNET.NL - ‘Nederland Radarland’ is in 2002 opgezet en Defensie, Thales Nederland, TNO, TU Delft en het ministerie van Economische Zaken werken hierin samen om de modernste radars en sensoren te ontwikkelen.

Woensdag 8 november werd gevierd dat dit programma 15 jaar bestaat. De aanwezigen kregen inzicht in ontwikkelingen van nieuwe sensorsuites, onderzoeksprogramma's, drone-bestrijding en de toekomstige ontwikkelingen op radargebied.

'Nederland Radarland' ontstond destijds om de voorsprong op anderen te behouden. Doel is om ook in de toekomst als Defensie te beschikken over de modernste radar- en geïntegreerde sensoren ter wereld tegen een lage prijs.

"Het kat-en-muisspel tussen wapens en sensoren gaat altijd door," zei Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer. Hij bracht in herinnering hoe enkele weken geleden het Nederlandse marineschip Zr. Ms. De Ruyter een ballistische middellangeafstandsraket detecteerde en volgde.

Een Amerikaans marineschip vernietigde het projectiel vervolgens met een Standard Missile 3. "Door de doorontwikkeling van de radar kan de SMART-L nu doelen detecteren op grote afstand. Dit vergroot de reactietijd van de operators aanzienlijk. Het maakt Nederland koploper op het gebied van ballistische raketverdediging," aldus Kramer.

Volgens hem is de slagkracht van de krijgsmacht in belangrijke mate afhankelijk van de prestaties van de wetenschappers die de radars ontwikkelen. "Goede radarsystemen zijn van onschatbare waarde voor de effectiviteit van onze operaties en het optreden van militairen op zee en in missiegebieden op land."

Vooruitlopend op de themadag werd maandag de Multi Missie Radar op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel gedemonstreerd. Deze sensor kan verschillende systemen, in gebruik bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC), vervangen.

De radar detecteert, onderscheidt en volgt gelijktijdig verschillende doelen van heel groot formaat tot zo klein als een pingpongbal. Hiermee wordt het mogelijk drones en raketten, artillerie en mortiervuur op te sporen.

Deze sensor wordt ontwikkeld, omdat strijdende partijen steeds vaker drones gebruiken. Daarmee sporen ze doelen op en leiden artillerie of bijvoorbeeld zelfmoordterroristen naar hun doelen. Soms worden met eigengemaakte drones zelfs explosieven afgeworpen. Zij vormen daarom een dreiging in missiegebieden, maar ook voor Nederland.