Automatisering en digitalisering nopen tot andere werkinvulling

Het gaat hard. Industry 4.0, Internet of Things, Digital Factory,… Wie de technologie stuurt, heeft misschien weinig bezwaar tegen innoveren. Maar wat denken de mensen op de werkvloer?

Trefwoorden: #automatisering, #digitalisering, #Factory of the Future, #Internet of Things, #Newtec

Lees verder

HR

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - Uitzendbureau Tempo Team bevroeg 800 werknemers. Acht op tien ondervraagden gaven mee dat hun bedrijf sterke veranderingen doormaakt. Bij grote bedrijven gaat dat zelfs naar 9 op de 10. Steevast betreft het digitalisering en efficiënter produceren.

Twee derden geven aan verandering een goede zaak te vinden. Maar er zijn ook negatieve effecten. Bij 4 op de 10 werknemers zorgt de verandering voor te veel stress en angst. Twee derden stellen dat digitalisering de werkdruk verhoogt, het werk minder menselijk maakt en jobs doet verdwijnen.

Opmerkelijk is wel dat 7 op de 10 zeggen dat niet de verandering zelf hen kopzorgen baart maar wel de ‘slechte’ aanpak door het management. Slechts één op vijf is tevreden met de aanpak van zijn of haar bedrijf. Pijnpunten zijn: een manke communicatie, te weinig begeleiding en te weinig change management.

Agoria: automatisering leidt tot meer jobs
Geconfronteerd met de resultaten van het onderzoek, haalt Marc Lambotte, CEO Agoria, de resultaten aan van de bedrijven die aan het Factories of the Future programma deelnemen: “Een van de pijlers in dat programma is ‘Human Centered Production’ waarbij bedrijven de focus leggen op de plaats van de werknemer.

Dat werpt zijn vruchten af. Bij de 16 Factories of the Future die het traject al volledig doorliepen, steeg de service level, daalde het absenteïsme en vooral: liefst 11% meer werknemers werden aangetrokken én het verloop werd aanzienlijk teruggedrongen.

Het is dus niet zo dat automatisering leidt tot jobverlies. Integendeel. Wel staan we voor enorme uitdagingen. Er zal steeds minder werk voor ongeschoolden zijn. Die groep zal moeten begeleid worden om bijvoorbeeld montage- en onderhoudstaken uit te voeren.”

Newtec is een schoolvoorbeeld
Eén van de eerste bedrijven die het Factory of the Future-label kreeg was Newtec uit Erpe Mere. Dit bedrijf produceert onderdelen voor satellietcommunicatie. Klanten? CNN, BBC, NATO, Airbus…

Managing director Guy De Winne: “We bevinden ons in een sterk geglobaliseerde markt waarbij we componenten met een hoge toegevoegde waarde produceren. Bovendien moeten we enorm flexibel zijn. Soms weten werknemers in de voormiddag nog niet wat ze in de namiddag zullen moeten maken, of er komt een wijziging in een component die ze al jaren op dezelfde manier maken.

Dat vergt een grondige technische kennis maar ook een zekere betrokkenheid bij het bedrijf. Al sinds 2009 zetten we daarom hard in op verandering door te werken op attitudes en cultuur.” Dat gebeurt op basis van Lean Thinking. De realisatie ervan begint reeds bij de personeelselectie. “We dragen de HR-verantwoordelijke al jaren op om mensen te selecteren zodat we competente teams kunnen samenstellen die gemotiveerd zijn om problemen door open communicatie op te lossen.”

Reflexieve werkomgeving
“We hanteren een transparant, visueel productiesysteem waarbij niks verborgen blijft voor werknemers. Die openheid leidt ertoe dat iedereen de toestand op eenzelfde manier interpreteert en zo de juiste beslissing kan nemen.

Het is de bedoeling dat 80% van de beslissingen zelfsturend genomen wordt en dat slechts 20% de interventie van een leidinggevende vergt. Het ultieme doel is een reflexieve productieomgeving, die zichzelf corrigeert op basis van metingen en operationele principes. Dat wordt ondersteund door het zichtbaar maken van eventuele problemen in een transparant productiesysteem.”

Het personeel moet problemen kunnen identificeren. “In een ideale wereld zullen ze die ook kunnen oplossen. Dat vereist heel wat teamwork, onderling vertrouwen en flexibiliteit.” Hij merkt dat ook mannen steeds vaker deeltijds gaan werken.

“Daar moeten we als bedrijf onze organisatie op afstemmen. Maar het werpt zijn vruchten af. De mensen zijn echt mee in ons verhaal. De productiviteit is sterk gestegen en dit jaar wierven we al 12 nieuwe medewerkers aan. De komende maanden komt er nog extra personeel bij.” Werknemers vertrekken zelden zelf. “Gemiddeld om de vier jaar vertrekt er hier iemand.”


door Sammy Soetaert, Engineeringnet Magazine