Noordzee speelt centrale rol in energietransitie Noordwest-Europa

Samenwerking tussen België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken en Noorwegen is nodig om alle mogelijkheden van windenergie te benutten, aldus de World Energy Council.

Trefwoorden: #Bringing North Sea Energy Ashore Efficiently, #CO2, #energietransitie, #windenergie, #World Energy Council

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Amsterdam )

ENGINEERINGNET.BE - In de zoektocht naar efficiënte paden voor de grootschalige energietransitie die nodig is om de klimaatdoelen van Parijs te halen, is de Noordzee van essentieel belang, aldus een nieuw rapport van de Wereldenergieraad Nederland (World Energy Council).

“De afgelopen jaren lag de focus op offshore windparken in de Noordzee en de capaciteit van deze parken neemt snel toe”, zegt WEC-voorzitter Jeroen van Hoof. “De verschillende trajecten om de opgewekte energie efficiënt naar de eindgebruiker te brengen moeten nu echter dringend worden ingezet."

"Het gaat daarbij om opslag van energie en het koolstofvrij maken van de industrie- en transportsector rond belangrijke havens, die enorme hoeveelheden energie verbruiken. Het uiteindelijke succes van offshore windparken en andere duurzame energiebronnen in de Noordzee hangt hiervan af," aldus Van Hoof.

Het rapport ‘Bringing North Sea Energy Ashore Efficiently’ koppelt de snel toenemende offshore windcapaciteit aan de vraag naar energie op het vaste land. Er zijn twee paden onderzocht, die van stroom en die van waterstof (power-to-gas).

Om een betaalbare en betrouwbare energievoorziening in Noordwest-Europa op te zetten, is een hybride systeem van groene stroom en groene waterstof nodig.

“De kosten van energieopwekking in de Noordzee zijn weliswaar enorm, maar het financiële en maatschappelijke rendement op de investering is ook zeer hoog”, aldus hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen van PwC.

“Volgens onze modellen zou de toekomstige waterstofsector tot 2030 een investering vergen van 5 à 7,5 miljard euro en van 27 à 37 miljard euro tot 2050. Het overgrote deel van deze investering betreft elektrolysecapaciteit. De hoeveelheid geproduceerde energie is voldoende om in 2050 ongeveer 12,5% van de energiebehoefte van de industrie in de Noordzeelanden af te dekken.”

Vergeleken met de huidige gemiddelde CO2-uitstoot, zou deze omschakeling naar groene waterstof een jaarlijkse CO2-besparing van ongeveer 32 megaton opleveren wanneer alles is gerealiseerd.