Consortium van Vlaamse onderzoeksinstellingen lanceert SPICY-project

Een consortium met KULeuven, UGent, UHasselt, VITO, VIB en Bio Base Europe Pilot Plant zullen 4 jaar werken aan de ontwikkeling van een technologieplatform voor de valorisatie van suiker.

Trefwoorden: #Bio Base Europe Pilot Plant, #Catalisti, #clusterwerking, #KULeuven, #SPICY, #suiker, #UGent, #UHasselt, #VIB, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: taina / 123RF Stockfoto )

ENGINEERINGNET.BE - In december 2017 werd het cSBO project SPICY, wat staat voor “Sugar-based chemicals and Polymers through Innovative Chemocatalysis and engineered Yeast”, goedgekeurd door het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (VLAIO).

Uit de middelen voor clusterwerking werd hiervoor een een subsidie van ruim 2,5 miljoen euro uitgetrokken. Dit cluster SBO-project werd opgezet binnen het innovatieprogramma "Hernieuwbare Chemicaliën" van Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, met de nadruk op het strategisch thema "Suiker". Het project wordt gecoördineerd door Prof. Bert Sels van KULeuven - COK, met de steun van Catalisti.

Vlaanderen is om een aantal redenen uitermate geschikt om een leidende rol te spelen in de verschuiving naar een biogebaseerde economie. Allereerst is er een lange traditie van omzetting van biomassa (suikerbieten, tarwe) in ingrediënten voor de voedingsindustrie (suikers, organische zuren, alcoholische dranken).

Bovendien heeft Vlaanderen een hoog opleidingsniveau in zowel chemische als landbouwtechnologie, wat leidt tot een sterke expertise in het verzamelen, sorteren en verwerken van biomassa (afval) tot hoogwaardige producten.

Ten slotte is Vlaanderen ook ideaal gelegen in het midden van het Antwerpen-Rotterdam-Rijn-Ruhrgebied (ARRRA), Europa's grootste petrochemische cluster, nummer één ter wereld als het gaat om de verkoop van chemicaliën en kunststoffen per capita, en de belangrijkste (productie) locatie van meer dan de helft van de 20 grootste chemische bedrijven ter wereld.

Het wegvallen van de Europese suikerquota vanaf 1 oktober 2017 zal belangrijke gevolgen hebben voor de Europese suikerproducenten, met dan vooral de evolutie van de suikerprijzen in de richting van prijzen op de wereldmarkt.

Samen met het verdwijnen van de exportbeperkingen, zal dit leiden tot nieuwe mogelijkheden voor suiker als grondstof in de productie van chemicaliën en materialen. Marktanalisten verwachten dan ook een toename van de Europese productie van sucrose en glucosestroop.

Het belangrijkste doel van SPICY is de chemische industrie voorzien van nieuwe of geoptimaliseerde processen om suikers te transformeren in verbindingen met toegevoegde waarde, en dit voor zowel drop-in als nieuwe biogebaseerde chemicaliën.

Hiertoe worden twee complementaire lijnen ontwikkeld, één gericht op biotechnologie op basis van verbeterde giststammen en één gebaseerd op chemokatalytische routes. Beiden zullen streven naar industriële normen van productiviteit, titer, opbrengst en selectiviteit, om potentieel economisch voordeel en toekomstige industriële valorisatie te verzekeren.

De meeste van de beoogde platformchemicaliën zijn bovendien (potentiële) monomeren voor (nieuwe) biogebaseerde kunststoffen. Wat ons ineens bij het tweede doel van SPICY brengt, namelijk het leveren van een proof-of-concept voor de bruikbaarheid van deze monomeren voor nieuwe en functionele polymere materialen, die typisch niet teruggevonden worden in een petroleum-gebaseerde waardeketen.

Dit project heeft de ambitie om de positie van Vlaanderen te versterken als bakermat voor onderzoek naar biogebaseerde processen en materialen.

De relevantie van dit cluster SBO-project wordt verder benadrukt door een industriële adviesraad, die erop gebrand zijn om de resultaten te implementeren en economische valorisatie te creëren.

De huidige leden van die adviesraad zijn: 3M, Allnex, Beaulieu, Cargill, Eastman, EOC, Galactic, GF Biochemicals, GlobalYeast, INEOS Styrolution, Proviron, Solvay, Tereos en Tiense Suiker.