Eoly, Parkwind en Fluxys bundelen krachten rond power-to-gas

Eoly, onderdeel van Colruyt Group, Parkwind en Fluxys hebben een samenwerking opgezet om de verduurzaming van het energielandschap in België een duw in de rug te geven.

Trefwoorden: #CO2, #Colruyt Group, #elektriciteitsproductie, #Eoly, #Fluxys, #groene waterstof, #koolstofuitstoot, #Parkwind, #power-to-gas, #stroom, #windenergie

Lees verder

Techniek

( Foto: Colruyt )

ENGINEERINGNET.BE - Met dit project zetten Eoly, Parkwind en Fluxys een nieuwe stap naar oplossingen voor een koolstofarme toekomst. In een eerste fase wordt de haalbaarheid van de installatie nader onderzocht.

Anders dan demonstratieprojecten elders in Europa beogen deze drie ondernemingen om in België één van de eerste power-to-gas installaties op industriële schaal te realiseren. De opzet is om die installatie te bouwen met een vermogen om meerdere megawatts elektriciteit om te zetten in groene waterstof. De waterstof kan dan in de markt gezet worden als koolstofvrije brandstof of grondstof.

Hernieuwbare energie zoals zon en wind zorgen voor variabiliteit in de elektriciteitsproductie. Naarmate het hernieuwbare productiepark in de toekomst verder aangroeit, wordt de toenemende variabiliteit een belangrijke uitdaging.

Daarop wil het project een antwoord bieden. De partners zullen de mogelijkheden onderzoeken om met de power-to-gas installatie de variabiliteit van de elektriciteitsproductie met (offshore) windenergie op te vangen en op die manier netondersteunende diensten te leveren. Zo vormt de installatie een link waarmee het gas- en elektriciteitssysteem elkaar optimaal kunnen aanvullen en versterken.

Groene waterstof kan worden vervoerd en opgeslagen in de bestaande aardgasinfrastructuur en maakt op die manier aardgas als energie voor verwarming, vervoer en de industrie koolstofarmer.

Bovendien kan groene waterstof ook als koolstofvrije energie of grondstof op zich gebruikt worden in vervoer, logistiek en industriële processen, bijvoorbeeld in de chemie.