Vlaamse en Nederlandse partners onderzoeken handel in warmte in grensregio

Het project DOEN stimuleert hergebruik van restwarmte, zoals de uitwisseling van restwarmte van ArcelorMittal met de Oost-Vlaamse gemeente Zelzate en de Nederlandse plaats Terneuzen.

Trefwoorden: #ArcelorMital, #hergebruik, #Interreg, #ODE, #POM Antwerpen, #POM Oost-Vlaanderen, #POM West-Vlaanderen, #project DOEN, #Provincie Antwerpen, #restwarmte, #Stad Gent, #Zelzate

Lees verder

Techniek

( Foto: ArcelorMittal )

ENGINEERINGNET.BE - Doel van project DOEN, wat staat voor Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit, is om concrete programma’s voor de uitwisseling van energie versneld van de grond te krijgen.

De kennis die hiermee wordt opgedaan, gaat gebruikt worden om een draaiboek en een toolbox te ontwikkelen, waarmee energiemakelaars in de toekomst aan beide zijden van de grens vraag en aanbod van restwarmte beter bij elkaar kunnen brengen. De warmtevragers in de omgeving zijn omliggende bedrijven, gebouwen en woningen.

Partners in het project zijn: ODE, POM Antwerpen, POM Oost-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Stad Gent, Provincie Zeeland, BOM Business Development & Foreign Investments, Condugo, Kelvin Solutions en de Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid.

DOEN onderzoekt en ondersteunt specifieke pistes, zoals een uitwisseling tussen ArcelorMittal en kernen van de Oost-Vlaamse gemeente Zelzate en de Nederlandse plaats Terneuzen. Ondanks de nabijheid van de havenindustrie wordt restwarmte nu nog niet gebruikt voor nabijgelegen dorpskernen.

Een ander project is het verder ontwikkelen van de business case Sloewarmte. Dit betreft een uitbreiding van de bestaande warmtekoppeling tussen een raffinaderij en een ‘oliesludge’ verwerkend bedrijf in het industriegebied Vlissingen-Oost in Nederland.

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (Nederland) richt zich op de ontwikkeling van een biomassacentrale in Bladel en de energievoorziening van 450 huizen in het nieuwbouwproject Heem van Selis in Boxtel. Hiervoor zal intensief worden samengewerkt met partijen aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens.

Het project loopt tot 31 maart 2021. Er kunnen nog meer Belgische en Nederlandse bedrijven en gemeenten aan meedoen. Financiering komt voor 50% uit het Europese Interreg V-programma (thema energie) en het project krijgt ook cofinanciering van de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen.