• 08/02/2012
  • |     BB

BASF-contract grootste ooit voor VIB in plantenbiotechnologie

BASF en VIB/UGent starten samenwerking voor verhoogde gewasopbrengst door inzicht in moleculaire netwerken. Dat is meteen het grootste contract ooit voor VIB in de plantenbiotechnologie.

Trefwoorden: #basf, #biotech, #Inzé, #iwt, #onderzoek, #research, #ugent, #universiteit, #vib, #wetenschap

Lees verder

research

( Foto: VIB )

ENGINEERINGNET.BE - Het VIB Department voor Plantensysteembiologie aan de Universiteit Gent en BASF Plant Science zijn een samenwerkingsakkoord aangegaan.

Beide organisaties zullen werken aan een nieuwe technologie om genen en netwerken van genen te identificeren die een rol spelen bij de opbrengst van gewassen.

Het project, dat de naam ‘TopYield’ kreeg, zal de grote variabiliteit van plantengroei onder verschillende omstandigheden in kaart brengen, ondermeer de reactie van planten op droogte.

“Tegen 2050 zal de wereldbevolking stijgen tot 9 miljard mensen. We hebben dus dringend nood aan een nieuwe revolutie in de landbouw. De opbrengsten moeten omhoog”, zegt UGent projectleider Dirk Inzé.

Jürgen Schweden, Senior Vice President R1D bij BASF Plant Science beaamt dat: “Verbetering van gewasopbrengst is cruciaal voor een duurzame landbouw. VIB heeft een uitzonderlijke onderzoeksexpertise in plantenbiotechnologie.”

Er zijn zowat twintig voltijdse onderzoekers van VIB aan de UGent bij betrokken. Daarnaast zullen ook wetenschappers van BASF in Gent aan de slag gaan om de onderzoeksresultaten te verifiëren.

Het project krijgt de financiële steun van het IWT, het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. Hoe groot de financiële bijdrage van BASF in het project is, werd niet vrijgegeven.


ACHTERGROND
Reeds vandaag zijn plantenwetenschappers zijn in staat om individuele genen te identificeren die een impact hebben om de opbrengst van een gewas. Met TopYield willen BASF Plant Science en VIB nog een stap verder gaan. De technologie moet toelaten om inzicht te verschaffen en voorspellingen te doen over de versterkende effecten van uitgebreide netwerken van genen, niet enkel over individuele genen. Dat is vooral van belang om inzicht te verwerven in opbrengst of droogtetolerantie van gewassen.