Start eerste Europees proefproject voor blockchain in de energiesector

Elia heeft in samenwerking met zijn partners SettleMint en Actility als een proefproject één van de eerste Europese proefprojecten voor blockchain in de energiesector gelanceerd.

Trefwoorden: #Actility, #blockchain, #blockchaintechnologie, #Elia, #energiesector, #Energy Web Foundation, #Europees, #SettleMint

Lees verder

Techniek

( Foto: batareykin / 123RF Stockfoto )

ENGINEERINGNET.BE - Elia is een proefproject gestart dat de mogelijkheden van blockchaintechnologie bestudeert in de energiesector. Door de toename van hernieuwbare energieproductie wordt het steeds complexer om op elk moment het evenwicht te garanderen tussen productie en verbruik.

Omdat hernieuwbare energie constant varieert, is er nood aan flexibele middelen die snel ingezet kunnen worden om steeds de balans te houden, zoals batterijtechnologie en vraagbeheer via warmtepompen, laadstations, etc.

Om dergelijke complexe en snelle transacties commercieel te regelen, bekijkt de netbheerder of de block­chain­technologie mogelijkheden biedt als betaalsysteem. Het proefproject met Settlemint en Actility duurt drie maanden.

Blockchain is een digitale transactietechnologie die gebruikt kan worden om data veilig op te slaan en intelligente contracten uit te voeren tussen individuen (onderhands). Aangezien de mogelijkheden voortdurend toenemen, kunnen block­chain­technologie en intelligente contracten een rol spelen in het efficiënt en automatisch beheren van diverse flexibiliteitsbronnen.

block­chain­technologie zou de werking van de energiesector in de toekomst zo grondig kunnen wijzigen omdat het kan toegepast worden op verschillende marktniveaus (kortetermijnmarkt, markt van de ondersteunende diensten, etc.).

Het proefproject dat nu loopt, heeft tot doel blockchain te testen om een aantal processen gelinkt aan de activering van flexibiliteit te automatiseren. Het gaat o.a. om de validatie van contractuele verbintenissen tussen alle partijen, de registratie en de validatie van de meting­gegevens van de installaties en de financiële verrekening van de activaties.

Om dit mogelijk te maken, wordt overwogen om een applicatie te ontwikkelen om de decentrale flexibiliteit te beheren. Deze applicatie zal gebaseerd zijn op de blockchain technologie die door de Energy Web Foundation wordt ontwikkeld.

Als het proefproject positieve resultaten oplevert, zal dit een grote stap voorwaarts zijn richting een Belgisch elektriciteitsnet dat een grote variatie aanbiedt aan decentrale en duurzame energiebronnen.