Geslaagde proef stil heien met innovatieve hamer voor aanleg windturbines

De offshore-proef met de Fistuca BLUE 25M-hamer werd onlangs succesvol afgerond voor de Nederlandse kust waarbij een installatie hefschip van Van Oord werd ingezet.

Trefwoorden: #BLUE Hammer, #Carbon Trust, #E.ON, #EDPR, #EnBW, #Equinor, #Fistuca, #heien, #monopiles, #offshore-proef, #Offshore Wind Accelerator BLUE PILOT-project, #Shell, #Sif, #SSE, #stil, #Van Oord, #Vattenfall, #windturbines, #Ørsted

Lees verder

Techniek

( Foto: Van Oord )

ENGINEERINGNET.BE - De BLUE Hammer is een innovatieve hamer, waarbij gebruik gemaakt wordt van een grote watertank om monopiles met meer kracht, maar stiller te kunnen installeren.

Met deze methode kan het geluid onder water worden gereduceerd met zo'n 20 dB (SEL). Er hoeven hierdoor minder maatregelen te worden genomen om geluidsoverlast onder water te reduceren.

Bovendien kan de schade als gevolg van staalmoeheid tijdens de installatie van de monopile met zo'n 90% worden teruggebracht. Dit maakt het mogelijk om secundair staal al voor de installatie aan de monopile te lassen, wat de weg vrijmaakt voor ontwerpen zonder transitiestukken.

Een ander voordeel is dat er minder werkzaamheden offshore hoeven worden uitgevoerd, waardoor de veiligheid en arbo-omstandigheden verbeteren en de installatiekosten aanmerkelijk lager uitvallen.

De offshore-test heeft belangrijke inzichten opgeleverd voor toekomstige commerciële activiteiten. Er zijn gegevens verzameld over de snelheid waarmee de monopile in de zeebodem werd geheid en over de geluidsreductie in de omgeving van de monopile.

De resultaten worden geanalyseerd en verbonden aan de testresultaten die zijn behaald voor de offshore test. Dit stelt Fistuca in staat de hamer te optimaliseren voor toekomstig gebruik bij de commerciële bouw van offshore-windparken.

Deelnemers aan het Offshore Wind Accelerator BLUE PILOT-project zijn Carbon Trust, Fistuca en haar partners (E.ON, EDPR, EnBW, Equinor, Ørsted, Shell, Sif, SSE, Van Oord en Vattenfall).


Video: