Plannen voor bouw grootste groene waterstofcluster in Europa

Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals), Tata Steel en Port of Amsterdam bestuderen als eerste de haalbaarheid van een 100 MW waterelektrolysefabriek bij Tata Steel in IJmuiden.

Trefwoorden: #AkzoNobel Specialty Chemicals, #CO2, #Europa, #Hans Fischer, #IJmuiden, #Nouryon, #Port of Amsterdam, #Tata Steel, #waterelektrolysefabriek, #waterstof, #zuurstof

Lees verder

nieuws

( Foto: Port of Amsterdam )

ENGINEERINGNET.BE - De nieuwe fabriek zou maximaal 15.000 ton waterstof per jaar gaan produceren, plus zuurstof, op het terrein van Tata Steel in het Nederlandse IJmuiden. Door het gebruik van hernieuwbare elektriciteit maakt deze eerste installatie een CO2-besparing van circa 350.000 ton per jaar mogelijk.

Een definitief investeringsbesluit over deze fabriek wordt verwacht in 2021. De bedrijven hebben de ambitie om de technologie verder op te schalen.

Nouryon gaat de fabriek beheren, waarbij Tata Steel de zuurstof gaat gebruiken voor de verdere verduurzaming van hun productieprocessen. Daarnaast gaan beide partijen gezamenlijk verschillende routes verkennen voor het gebruik van waterstof om emissies van staalfabrieken om te zetten in bruikbare chemicaliën en producten.

Port of Amsterdam richt zich op de infrastructuur voor de verdere distributie van groene waterstof. Dit dient als basis voor de ontwikkeling van nieuwe industrieën en emissievrij transport in de regio Amsterdam.

“Tata Steel is een uitgesproken voorstander van waterstof om de energietransitie mogelijk te maken,” aldus Hans Fischer, CEO van Tata Steel Europe. “Dit project kan een opstap zijn om in de toekomst grote hoeveelheden betaalbare waterstof beschikbaar te maken, en hierbij ons in staat te stellen een CO2-neutrale staalproducent te worden.”

De recent gepresenteerde Nederlandse Klimaatwet heeft een ambitieus doel gesteld voor de vermindering van CO2: 49% minder uitstoot in 2030 vergeleken met 1990. De partijen geloven dat groene waterstof een aanzienlijke bijdrage kan leveren in het behalen van dit doel.

Hun streven is om voldoende schaal te creëren om alle emissies van de fabriek van Tata Steel in IJmuiden op te vangen en te gebruiken voor de productie van nieuwe materialen.

De ontwikkeling van het groene waterstofcluster zal ook emissievrije bussen en zwaar transport in de gehele Amsterdamse regio mogelijk maken.