Vlaamse werkgevers willen investeren in STEM-opleidingen

Een reeks Vlaamse werkgeversorganisaties komt met engagementen om STEM-onderwijs te stimuleren. Ze willen onder meer opleidingsinfrastructuur en materiaal ter beschikking stellen van leraren

Trefwoorden: #Engineering, #Mathematics, #opleiding, #Science, #STEM, #Technology, #werkgeversorganisatie

Lees verder

opleiding

( Foto: trueffelpix - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Agoria, Voka, Comeos, essenscia, Fedustria, Fevia en Confederatie Bouw stellen vast dat Vlaanderen nu nog Europese middelmaat is wat de uitstroom van studenten met een STEM-diploma betreft.

Ze voerden onlangs samen met de onderwijskoepels en -netten en onderwijsexperts uit het Vlaams Parlement overleg over de toekomst van STEM (wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde). Er werd tevens een STEM-manifest voorgesteld met 20 concrete aanbevelingen. Hiermee willen ze de kwaliteit en instroom in het STEM-onderwijs versterken.

Vlaams parlementslid Koen Daniëls: “Het belang van Wetenschappen, Technologie, Engineering en Wiskunde heeft lange tijd te weinig aandacht gekregen en werd gezien als “moeilijk”. Dat moeten we ombuigen naar “nodig en uitdagend.”

De werkgevers willen ook zelf hun steentje bijdragen. Zo beloven ze input over de "industrie 4.0" voor een sensibilisering van ouders, leraren en CLB's rond studiekeuzebegeleiding.

Daarnaast willen de werkgevers met extra middelen over de brug komen. Ze zullen STEM-academies 'financieel of organisatorisch ondersteunen' en opleidingsinfrastructuur voor leraren 'ter beschikking stellen of financieren'.