Cegelec Fire Solutions test brandveiligheid ondergrondse parking

Cegelec Fire Solutions heeft samen met Fire Engineered Solutions Ghent een onderzoek gestart naar de brandveiligheid in ondergrondse parkings naar aanleiding van een nieuwe richtlijn.

Trefwoorden: #brandveiligheid, #Cegelec Fire Solutions, #Fire Engineered Solutions Ghent, #ondergrondse parking, #sprinkler, #VINCI Energies

Lees verder

Techniek

( Foto: VINCI Energies )

ENGINEERINGNET.BE - Op de Campus Vesta in Ranst werden verschillende grootschalige brandproeven uitgevoerd om het effect van sprinklers op brandende wagens in een ondergrondse parkeergarage in kaart te brengen.

Naar aanleiding van een nieuwe richtlijn dient het resultaat van deze brandproeven samen met een onderbouwde risico-analysetool een accuraat beeld te schetsen van het veiligheidsniveau en de brandveiligheid in ondergrondse parkings.

Sinds 1 januari 2018 zijn er in Vlaanderen nieuwe wettelijke eisen van kracht met betrekking tot de brandveiligheid in ondergrondse garages. Een belangrijke factor hierbij is het gecombineerd gebruik van zowel rook- en warmteafvoer (RWA) en sprinklersystemen.

De nieuwe eisen opgelegd door de overheid zijn weliswaar strenger, maar openen tevens nieuwe perspectieven, aangezien ze de keuze laten tussen verschillende systemen.

Xavier Deckers van FESG: “Voor kleinere parkings lijkt een sprinklerinstallatie aangesloten op het openbaar waternet een zeer betrouwbare oplossing, die weinig afhankelijk is van onderhoud. Anderzijds kan voor grotere gesprinklerde parkeergarages het RWA-systeem efficiënter gedimensioneerd worden, wat leidt tot kleinere schachten, minder rookschermen en minder onderhoud.”

Met het oog op de nieuwe wettelijke en normatieve eisen ontwikkelt FESG in samenwerking met Cegelec Fire Solutions (specialist in innovatieve brandblussystemen en onderdeel van VINCI Engineering), FOD Binnenlandse zaken en verschillende brandweerzones (Antwerpen 1, Brussel, Zone Midwest en Leuven) een nieuwe risico-analysetool.

Deze tool wordt onderbouwd met onderzoek dat het effect van sprinklers op brandende wagens in een ondergrondse parkeergarage in kaart moet brengen. De grootschalige testopstelling op Campus Vesta maakt hier deel van uit.