Slim laden kan overbelasting stroomnet door elektrische auto’s voorkomen

Universiteit Twente heeft een model ontwikkeld voor flexibilisering van vraag en aanbod aan energie, gebaseerd op een analyse van diverse manieren van slim laden van elektrische auto's.

Trefwoorden: #ElaadNL, #elektrische auto, #energie, #Enexis, #flexibel, #laadpalen, #Marieke van Amstel, #model, #netbeheerder, #piekuur, #prijsprikkel, #signaal, #simulatie, #slim laden, #Smart Charging, #stroom, #Universiteit Twente

Lees verder

research

( Foto: Shell )

ENGINEERINGNET.BE - Als veel auto’s in een wijk tegelijk laden, kan dit in de toekomst leiden tot overbelasting van het elektriciteitsnet. De inzet van slimme technieken, ofwel Smart Charging, moet dit voorkomen.

Ook kan dit zorgen dat het net efficiënt wordt gebruikt. Elektrische auto’s kunnen met Smart Charging juist op die momenten laden dat er veel stroom uit zon of wind is. Of buiten de pieken in vraag laden.

Marieke van Amstel, verbonden aan de Universiteit Twente, maakte een systeemontwerp voor flexibiliteit in het elektriciteitsnetwerk voor netbeheerder Enexis en ElaadNL, het kennis- en innovatiecentrum voor het slim laden van elektrische auto’s.

Het ontwerp baseert ze op een analyse van hoe verschillende manieren van slim laden uitpakken voor de belasting van het elektriciteitsnet.

In het onderzoek zijn negen scenario’s vergeleken in een simulatiemodel voor een wijk in ’s-Hertogenbosch. In de simulatie is uitgegaan van de energiemix die verwacht wordt in het jaar 2030 en heeft 80% van alle woningen een elektrische auto.

Prijsprikkels kunnen een rol spelen bij Smart Charging. Er is al een energiemarkt die het aantrekkelijk maakt om te laden op momenten dat de prijzen laag zijn. En er zijn experimenten waarbij marktpartijen betaald worden voor de flexibiliteit die ze bieden in de stroomvraag.

In andere Smart Charging proeven wordt het beheer van de laadpalen zo aangepast dat deze tijdens de piekuren minder stroom leveren en daarbuiten juist meer. Ook kan de netbeheerder een direct signaal sturen, zodat elektrische auto’s minder laden bij dreigende overbelasting van het net.

De simulatie laat onder andere zien dat Smart Charging met statische profielen niet aan te bevelen is. Als je bijvoorbeeld auto’s niet laat laden tussen 17.00 en 19.00 uur om de piek te ontlasten, ontstaat een nieuwe en zelfs grotere piek om 19.00.

Dynamische profielen - bijvoorbeeld op basis van een markt - leiden wel tot reductie van de piekbelasting. De simulatie geeft aan dat ingrijpen door netbeheerders slechts incidenteel nodig is, mits de markt voldoende functioneert.