Wageningse Universiteit onderzoekt betere veerkracht in veehouderij

Onderzoekers van WUR stellen dat de veerkracht van dieren genetisch verbeterd is te verbeteren door slim gebruik te maken van automatisering van metingen in de veehouderij, ofwel big data.

Trefwoorden: #big data, #boeren, #dieren, #fokken, #genen, #groei, #lichaamsgewicht, #melkproductie, #melkrobots, #Tom Berghof, #universiteit, #veehouderij, #veerkracht, #voerstations, #Wageningen, #weerstand, #WUR

Lees verder

research

( Foto: ahavelaar - 123rf.com )

ENGINEERINGNET.BE - Veerkracht van dieren is essentieel voor het normaal functioneren van een dier: een dier moet om kunnen gaan met tijdelijke veranderingen in de omgeving, zoals hittestress en ziekte uitbraak.

Dieren met meer veerkracht worden minder beïnvloedt door deze veranderingen. Zij laten als gevolg daarvan minder schommelingen zien in productiekenmerken, zoals melkproductie, groei en lichaamsgewicht.

Daarentegen vergt het bijvoorbeeld meer arbeidskosten om dieren met een lagere weerstand te controleren. Genetische verbetering van veerkracht in de veehouderij is daarom belangrijk.

De huidige automatisering in de veehouderij leidt tot meer data en gegevens over dieren, zogenaamde 'big data'. Fluctuaties in dagelijkse productie zijn daardoor te bepalen, om deze te gebruiken voor het meten van veerkracht.

Twee versimpelde scenario's voor fokken werden nader onderzocht om de impact op verbeterde veerkracht te bepalen. Hieruit blijkt dat dit gunstig is voor de veerkracht van het dier en de arbeidsvreugde van boeren, omdat ze per dier gemiddeld minder tijd verspillen.

Wel kan fokken voor verbeterde veerkracht resulteren in een lagere genetische vooruitgang in de hoeveelheid productie van dieren, maar op boerderijniveau gaat de totaalsom er uiteindelijk wel op vooruit.

De huidige automatisering in de veehouderij is vaak beperkt tot melkkoeien en varkens, zoals melkrobots en voerstations. Op korte termijn worden zulke ontwikkelingen ook verwacht voor leghennen, vleeskuikens, vleeskoeien en zelfs vissen.

"Door nu al te onderzoeken hoe we veerkracht kunnen bepalen aan de hand van 'big data' en hoe dit toe te passen in de fokkerij, bereiden we ons zelf voor op de nieuwe mogelijkheden voor andere diersoorten", zegt Tom Berghof.

De WUR onderzoekt momenteel fluctuaties in melkproductie van melkkoeien, in voeropname van kalkoenen en in lichaamsgewicht van leghennen. Uiteindelijk moet dit onderzoek resulteren in verbeterde diergezondheid en dierenwelzijn, lagere economische verliezen en meer werkplezier voor boeren.