MICADO-instrument voor Extremely Large Telescope bereikt mijlpaal

Het MICADO-consortium heeft met een internationale groep van deskundigen alle technische onderdelen van het instrument gecontroleerd en het voorbereidend ontwerp is nu goedgekeurd.

Trefwoorden: #beeldveld, #ELT, #ESO, #exoplaneet, #Extremely Large Telescope, #heelal, #instrument, #M4-spiegel, #MAORY, #Max Planck Instituut, #MICADO, #nabij-infrarood, #opnamen, #optisch, #spectroscopie, #zwart gat

Lees verder

research

( Foto: © MICADO consortium/ESO )

ENGINEERINGNET.BE - MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations) is het eerste speciaal voor ESO’s Extremely Large Telescope ontwikkelde camerasysteem. Het instrument is uitgerust voor het maken van opnamen, met name in het nabij-infrarood, en voor nauwkeurige en gevoelige spectroscopie.

Om het vertroebelende effect van de aardatmosfeer te compenseren, zal MICADO gebruik maken van twee verschillende adaptieve optische systemen. De vervormbare M4-spiegel wordt gebruikt voor scherpe opnamen met een klein beeldveld, de andere gebruiken de volledige capaciteiten van de MAORY-adaptieve optische modules voor een groter beeldveld.

MICADO zal de flexibiliteit hebben om vele soorten objecten aan de hemel waar te nemen en zijn spectroscopische capaciteiten zullen onze kennis van de samenstelling van deze objecten aanzienlijk vergroten.

Het instrument zal enkele van de meest fascinerende kwesties in de astronomie kunnen onderzoeken, waaronder de vragen hoe exoplaneten ontstaan, welke invloed de zwarte gaten in de centra van sterrenstelsels hebben op hun moederstelsels en hoe het heelal mettertijd is geëvolueerd.

Het consortium is onlangs, samen met een groep van externe deskundigen van over de hele wereld, een week lang bijeen geweest op het ESO-hoofdkwartier in Garching te Duitsland.

Dit om de optiek, mechanica, software en elektronica van het instrument, en het bijbehorende budgetplan onder de loep te nemen, om zo te kunnen vaststellen welke terreinen meer aandacht verdienden.

Na de bijeenkomst handelde het MICADO-team alle belangrijke vragen af die tijdens de review aan de orde kwamen. Het instrument is nu formeel geslaagd voor zijn voorbereidende ontwerpevaluatie. Een gedetailleerdere ontwerpfase, die moet leiden tot de uiteindelijke ontwerpevaluatie en de bouw van de vele componenten van het instrument, is in gang gezet.


Partners in het project zijn onder meer:
het Max Planck Instituut (Duitsland), de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie, CNRS/INSU (Centre National de la Recherche Scientifique/Institut National des Sciences de l’Univers, Frankrijk) en het Finse Centrum voor Astronomie (FINCA).