Nieuwe tool helpt steden gevolgen van klimaatverandering op te vangen

Het WETSPA-Urban model dat dr. Nahad Helmi (VUB) ontwikkelde helpt steden kosten-batenanalyses te maken van mogelijke voorzorgsmaatregelen en toont waar die het best geïmplementeerd worden.

Trefwoorden: #hydrologie, #klimaatverandering, #riooloverstorten, #VUB, #WETSPA-Urban

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.BE - De toenemende droogte, een groter risico op overstromingen en riooloverstorten (veroorzaakt door de klimaatopwarming) vormen een grote uitdaging voor steden omdat er vaak weinig onbebouwde oppervlakte is waar dat water in de natuur kan opgevangen en gestockeerd worden.

Het WETSPA-Urban (Water and Energy Transfer between Soil, Plants and Atmosphere)-model werd ontwikkeld binnen de onderzoeksgroep hydrologie van de VUB en combineert gegevens over natuurlijke afstroming met simulaties van stedelijke afwatering voor riolen en een hydrologisch gedetailleerd infiltratiemodel.

De tool maakte kaarten met aanbevelingen. De simulaties met deze aanbevelingen tonen aan dat een slimme toepassing van groene infrastructuur een grote positieve impact heeft, vooral bij kleinere meer frequente overstromingen.

In het doctoraat van kersvers dr. Nahad Helmi wordt het model toegepast op de Roodebeek in het Brussels Gewest. Door Low impact development toe te passen op 16% van het Roodebeek deelstroomgebied, een van de meest geurbaniseerde gebieden in het Woluwedeelstroomgebied, kan de overstroming daar met 85% verminderd worden.

Prof. hydrologie Ann van Griensven uit, die het onderzoek als promotor begeleidde: “Het verhinderen van overstromingen heeft ook impact op de droogte waarmee wij nu te maken hebben, omdat groene infrastructuur helpt om meer regenwater te laten infiltreren of te stockeren wat later gebruikt kan worden, bij voorbeeld voor stedelijke landbouw.”

Het doctoraat wordt nu verder gezet in de vorm van een innovatiemandaat (VLAIO). Binnen dit kader gaat de onderzoeksgroep ook samenwerken met Aquafin rond een nieuwe testcase in Tervuren.


(figuur: VUB)