Satellietmissie ALTIUS monitort broeikasgassen en ozonlaag

De door België geïnitieerde missie biedt kansen aan Belgische wetenschappers en bedrijven die door ESA zijn aangesteld voor de ontwikkeling van de satelliet en zijn beeld­vormings­instrument.

Trefwoorden: #aarde, #ALTIUS, #atmosfeer, #Belspo, #broeikasgas, #ESA, #instrument, #meetcapaciteit, #nabij-infrarood, #OIP-sensorsystemen, #ozon, #P200, #PROBA, #QinetiQ, #satelliet, #spectrale camera, #UV, #zonnespectra

Lees verder

research

( Foto: Belspo )

ENGINEERINGNET.BE - ALTIUS is een satellietmissie ontwikkeld om twee van de grootste hedendaagse uitdagingen voor de mensheid aan te gaan: de toename van broeikasgassen die klimaatverandering voeden en de uitputting van stratosferische ozon die ons beschermt tegen ultraviolette straling (UV).

Met behulp van originele observatietechnieken en innovatieve technologie zal ALTIUS, gepland voor lancering in 2023, continu hoge-resolutie verticale profielen van ozon en andere atmosferische componenten opnemen.

De ozonlaag beschermt het leven op aarde tegen UV, maar is ook een belangrijk broeikasgas. Satellieten kunnen metingen aanleveren van atmosferische ozon en seizoensgebonden in de verdeling ervan.

Een beter begrip van deze patronen is een essentiële voorwaarde voor geïnformeerde politieke besluitvorming. Om atmosferische modellen te kunnen blijven leveren, is het noodzakelijk om een instrument te ontwikkelen dat in staat is om de evolutie van ozon en andere verbindingen, zoals stikstofdioxide en aerosolen, op te volgen.

Deze gedetailleerde metingen kunnen bredere operationele diensten ondersteunen en bijdragen aan langetermijnmonitoring en verbeterd inzicht van de atmosfeer.

De ALTIUS-missie werd geïnitieerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie en ondersteund door het Federaal Wetenschapsbeleid.

Het Europees Ruimteagentschap heeft twee Belgische bedrijven, QinetiQ en OIP-sensorsystemen, gecontracteerd voor de ontwikkeling en assemblage van de satelliet, en voor de productie van het wetenschappelijke instrument aan boord.

De satelliet wordt geïnstalleerd op het P200 omnidirectionele platform, de nieuwste generatie van de PROBA-familie.

Het ALTIUS-instrument bestaat uit drie onafhankelijke spectrale camera's die UV, zichtbaar licht en nabij-infrarood opvangen. Ze kunnen metingen in verschillende geometrieën uitvoeren vanuit een lage baan om de aarde, om concentratieprofielen met een hoge resolutie te verzamelen.

Deze metingen worden uitgevoerd door verstrooiing van zonlicht in het verlichte deel van de atmosfeer te gebruiken, en door zonnespectra te absorberen tijdens overgangen tussen dag en nacht en stellaire spectra in het nachtelijke deel van de atmosfeer.

Deze aanpak garandeert een continue meetcapaciteit over de volledige baan.