• 14/03/2012

NXP en TU/e komen met beurzen voor masterstudenten

NXP Semiconductors en de TU/e gaan studiebeurzen ter beschikking te stellen voor studenten Electrical Engineering die een masteropleiding aan de TU/e willen volgen in NXP specialisaties.

Trefwoorden: #NXP Semiconductors, #studiebeurs, #Technische Universiteit Eindhoven, #TU/e

Lees verder

opleidingen

( Foto: Bram Saeys )

ENGINEERINGNET.NL -- Met dit initiatief reageren NXP en de TU/e op het plan om de masterfinanciering af te schaffen en willen een signaal afgeven dat er een enorme behoefte is aan gekwalificeerde ingenieurs, vooral in de technologische topregio Brainport en dat juist nu geïnvesteerd moet worden in het opleiden van bètatechnici.

Nederland heeft de komende jaren grote behoefte aan meer technisch hoogopgeleide jonge mensen. Met deze stap nemen NXP en de TU/e hun verantwoordelijkheid en komen als eerste over de brug met het ter beschikking stellen van beurzen aan masterstudenten.

NXP en de TU/e hopen dat ook andere bedrijven dit voorbeeld zullen volgen en willen tegelijk een signaal afgeven aan de regering dat Nederland moet blijven investeren in goed onderwijs, en dat de afschaffing van de masterfinanciering geen goed plan is.

Alleen met toptalent kan volgens hen Brainport regio blijven concurreren met de rest van de wereld. Zonder nationaal beleid gericht op het bevorderen van innovatie en het investeren in technisch onderwijs van hoog niveau is dit initiatief echter bij lange na niet voldoende.
Masterplan

In het onlangs gepresenteerde Masterplan Bèta en Technologie wordt het tekort aan bètatechnici in de topsector High Tech Systemen in de periode 2011 - 2014 geraamd op 40 000. In dat kader zijn de TU/e en NXP zeer bezorgd over het voornemen van de regering om de studiefinanciering voor masteropleidingen volledig af te schaffen.

Studenten bèta met een tweejarige masteropleiding worden bovendien met een dubbel zo hoge eigen bijdrage geconfronteerd als studenten in de alfa en gamma disciplines, die eenjarige masters hebben. Wat NXP en de TU/e betreft is dit een verkeerd signaal aan de studenten en het bedrijfsleven.

De komende collegejaren zullen elke keer zeven masterstudenten aan de faculteit Electrical Engineering van de TU/e een beurs ontvangen.

De beurs wordt gefinancierd door NXP en bedraagt 5000 euro per student per jaar en kan na een jaar één keer verlengd worden.

De beurs dient als compensatie voor het verwachte wegvallen van de studiefinanciering voor masters. NXP en de TU/e kondigden de beurs vandaag aan op een informatiemiddag voor aankomende masterstudenten van de TU/e.

NXP en de TU/e kennen de beurs toe op basis van de studieprestaties. In aanmerking komen studenten in voor NXP relevante specialisaties, zoals fotonica, micro-elektronica en radiocommunicatie.

De studenten die de beurs ontvangen verrichten hun afstudeerscriptie of stage bij NXP, maar hebben geen contractuele verplichtingen na afloop van de masterbeurs.


(GL) (bron: Aandrijven&Besturen)

Op de foto: Gerard Beenker, wetenschappelijk directeur van NXP, spreekt na de bekendmaking met het NOS Radio 1 Journaal.