Consortium bouwt ‘power-to-methanol’ demofabriek in Antwerpse haven

ENGIE, Fluxys, Indaver, INOVYN, Oiltanking, Port of Antwerp en de Vlaamse Milieuholding (VMH) hebben een consortium opgericht in het teken van duurzame productie van methanol.

Trefwoorden: #ENGIE, #Fluxys, #Indaver, #INOVYN, #methanol, #Oiltanking, #Port of Antwerp, #power-to-methanol, #Vlaamse Milieuholding

Lees verder

nieuws

( Foto: INOVYN )

ENGINEERINGNET.BE - Methanol is een essentiële multi-inzetbare grondstof voor de chemie en kent daarnaast ook veel andere industriële toepassingen.

Door de aanwezigheid van de grootste Europese geïntegreerde energie- en chemiecluster in de haven van Antwerpen, is deze grondstof onontbeerlijk voor haar dagelijkse werking.

Momenteel wordt methanol echter geproduceerd op basis van fossiele grondstoffen. Het ‘power-to-methanol’ project zet de productie van methanol op een nieuw spoor en is daarmee een primeur voor België. De opzet is namelijk om duurzame methanol te produceren door opgevangen CO2 te hergebruiken in combinatie met duurzaam aangemaakte waterstof.

Het opgerichte consortium kreeg naam ‘Power to Methanol Antwerp B.V.’ en in een eerste fase zal door middel van onderzoek en ontwikkeling het innovatieve proefproject verder geconcretiseerd worden.

Iedere partner heeft in het project zijn eigen rol. Zo heeft ENGIE zijn kennis van de elektriciteitsmarkt, geeft Oiltanking advies over de logistieke aspecten van methanolproductie en -opslag en reikt Indaver expertise aan voor wat betreft het opvangen van CO2.

Fluxys brengt op zijn beurt infrastructuur-ervaring en specifieke expertise m.b.t. de certificatie van groene gassen mee. De Vlaamse Milieuholding neemt een deel van de financiering voor haar rekening, terwijl Port of Antwerp de brug slaat tussen privébedrijven en overheid.

In een volgende fase staat de bouw van een demofabriek aan de Scheldelaan op de planning, op de site van INOVYN, een dochteronderneming van Ineos en expert op gebied van elektrolysers en exploitatie van chemische installaties.

Verwachting is dat de bouw in 2022 van start kan gaan en dat de fabriek tegen eind 2022 operationeel zal zijn. Tegen dan zou ongeveer 8.000 ton duurzame methanol kunnen geproduceerd worden. Op die manier kan dan ook minstens evenveel ton CO2-uitstoot vermeden worden.