bECO2 haalde al 1 miljoen ton CO2 uit de lucht voor slim hergebruik

De joint venture bECO2 (10 jaar geleden opgericht op de site van INEOS Oxide) heeft ondertussen al 1 miljoen ton CO2 uit de lucht gehaald en klaargemaakt voor industrieel hergebruik.

Trefwoorden: #Carbon Capture & Utilisation, #CO2, #CO2 afvangen, #hergebruik, #INEOS Oxide

Lees verder

nieuws

( Foto: INEOS )

ENGINEERINGNET.BE - Het afvangen en hergebruik van CO2 (ook gekend als Carbon Capture & Utilisation - CCU) is één van de mogelijke paden in de transitie naar een klimaatneutrale industrie, naast bijvoorbeeld productie van groene waterstof, elektrificatie en recyclage.

CCU biedt op korte-termijn oplossingen om CO2 uit de atmosfeer te houden. Op de middellange termijn wordt gezocht naar mogelijkheden voor de permanente opslag van CO2 in bijvoorbeeld lege olie- en gasvelden.

In 2010 onstond de joint venture bECO2 (tussen Messer -70% en Ijsfabriek Strombeek - 30%) op de site van INEOS Oxide in Zwijndrecht en werd er gestart met het afvangen van CO2.

Op diezelfde site wordt onder meer ethyleenoxide geproduceerd. Ethyleenoxide ligt aan de basis van producten als zepen, cosmetica, ontsmettingsmiddelen, bloedzakken, wasproducten en smeermiddelen voor windturbines. Bij de productie hiervan komt er ook CO2 vrij als bijproduct. Het gaat om vrij pure CO2 stromen, die zich goed lenen voor CO2 afvang.

Deze CO2 stromen worden door de bECO2 op de site opgezuiverd waarna het CO2 gas weer vloeibaar gemaakt wordt. De CO2 wordt er tijdelijk opgeslagen in 4 opslagtanks met een totale capaciteit van 2.500 ton aan vloeibare CO2.

De voedingssector, brouwerijen en tuinbouw zijn belangrijke afnemers van CO2. In de brouwerijwereld is het gebruik van CO2 bij het ‘inertiseren’ van vaten (ter bescherming van brand of explosie) een must, verder zorgt het ook voor de nodige ‘prik’ in het bier. Ook logistieke diensten voor de biersector zijn grote verbruikers.

In de serreteelt stimuleert de toevoer van CO2 de groei van de gewassen. De belangrijkste applicaties zijn teelten zoals tomaten of kruiden, maar evengoed sierteelt van snijbloemen.

Waterzuiveringssystemen, waar basische afvalwaters moeten worden geneutraliseerd, zijn ook een mooie toepassing. In de logistieke sfeer is het gebruik van droogijs voor gekoelde transporten een belangrijke verbruiker van CO2.


ACHTERGORND
CO2 is een ‘seizoensproduct’: de vraag neemt toe vanaf april (met name voor de tuinbouw (serres)) met een piek in de zomer wanneer de temperaturen oplopen vanwege de verhoogde activiteit bij brouwerijen en transportkoeling.