Start project om CO2-uitstoot in Schelde-Deltaregio te verminderen

Een grensoverschrijdend consortium onder de vleugels van Smart Delta Resources zet een eerste stap om de CO2-uitstoot vergaand te verminderen in het havengebied van North Sea Port.

Trefwoorden: #Carbon Capture & Utilisation/Storage, #CCUS, #CO2, #CO2 afvangen, #klimaatneutraal, #North Sea Port

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Met het afvangen en hergebruiken of opslaan van CO2 (Carbon Capture & Utilisation/Storage, kortweg CCUS) kan in het havengebied van North Sea Port de CO2-uitstoot met 30% worden verlaagd (6,5 miljoen ton CO2 per jaar).

In die optiek heeft een consortium van Belgische en Nederlandse bedrijven het project Carbon Connect Delta opgezet met als eerste stap een onderzoek naar de haalbaarheid van CCUS in 2025.

Het onderzoek buigt zich over alle aspecten: de technische, economische en juridische aspecten, de nodige infrastructuur voor het transport van CO2 met pijpleidingen of per schip, de financieringsmogelijkheden, de commerciële haalbaarheid en de vergunningstrajecten.

Het consortium verwacht de haalbaarheidsstudie eind 2020 af te ronden, waarna het project verder wordt ontwikkeld voor realisatie.

ACHTERGROND
Het consortium is samengesteld uit Smart Delta Resources, havenbedrijf North Sea Port, de bedrijven ArcelorMittal, Dow Benelux, PZEM, Yara en Zeeland Refinery en infrastructuurpartners Gasunie en Fluxys.