Port of Antwerp onderzoekt ook CO2-reductie

Met het project Antwerp@C onderzoeken Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys, Port of Antwerp en Total samen de mogelijkheden van innovatieve CO2 reductie.

Trefwoorden: #Carbon Capture & Storage, #CCS, #CO2, #CO2 afvangen, #emissieverlaging, #klimaatdoelstellingen, #Port of Antwerp

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Antwerp )

ENGINEERINGNET.BE - Port of Antwerp bracht eind 2019 zeven toonaangevende chemie- en energiebedrijven bij elkaar in het kader van CO2-reductie en de transitie naar een duurzame en koolstofneutrale haven.

Met dit project mikken de partners erop om met toepassingen voor het afvangen en hergebruiken of opslaan van CO2 op redelijk korte termijn en tegen draagbare kosten CO2 uit de atmosfeer te houden en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Het potentieel van dit project is om tegen 2030 de helft van de CO2 emissies in de haven (18,65 miljoen ton broeikasgasemissies in 2017) op deze manier af te vangen. Deze week dienden Fluxys, Port of Antwerp, Total en Air Liquide Europese subsidiedossiers in om opnieuw een stap verder te zetten in het project.

Het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture & Storage, CCS) en op termijn het hergebruik van CO2 als grondstof voor verschillende toepassingen (Carbon Capture & Utilisation, CCU), worden gezien als belangrijke sporen in de transitie naar een koolstofneutrale haven.

Met steun vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) wordt momenteel een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het opzetten van een centrale pijpleiding langsheen de industrie op zowel linker- als rechteroever, verschillende gemeenschappelijke behandelingsunits, een gemeenschappelijke installatie voor het vloeibaar maken van CO2, tussentijdse opslag van CO2 en het grensoverschrijdend transport ervan via zowel scheepsbelading als pijpleiding.

Omdat België niet over de geschikte ondergrond beschikt, is internationale samenwerking noodzakelijk om CO2 grensoverschrijdend te vervoeren en permanent op te slaan in onder meer lege gasvelden onder de zee. Antwerp@C onderzoekt in die optiek de mogelijkheid voor transport naar Rotterdam via pijpleiding of per schip naar Noorwegen.

Voor een succesvolle realisatie van dit project is brede, financiële ondersteuning vanuit Europa, de federale overheid en Vlaanderen onontbeerlijk. Bij de Europese Commissie werden deze week subsidieaanvragen voor detailstudies ingediend in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF), waarvan de beslissing voorzien is in november.

Daarnaast is er ook een subsidiedossier in voorbereiding voor het Europese Innovation Fund in het kader van de Green Deal.