Succesvolle testen ontgassen binnenvaartschepen in North Sea Port

North Sea Port is gestart met het testen van dampverwerkings-installaties om binnenvaarttankers met een nieuw ontwikkelde installatie veilig en gecontroleerd restdampen te laten verwerken.

Trefwoorden: #Amsterdam, #binnenvaart, #dampverwerking, #GreenPoint Maritime Services, #haven, #installatie, #ladingresten, #metingen, #North Sea Port, #ontgasssen, #restdampen, #Rotterdam, #Shell, #uitstoot

Lees verder

Techniek

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE - De industrie heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke reductie van uitstoot bereikt door ‘dedicated en compatibel’-varen in te voeren waardoor ontgassen voor een groot deel niet meer nodig is.

Het totaal vermijden van ontgassen is hiermee nog niet te voorkomen. In 2020 worden de verboden daarom gefaseerd uitgebreid dat zorgt voor 98% minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Hiervoor is het van belang dat een infrastructuur wordt opgebouwd met innovatieve installaties die in staat zijn dampvormige ladingresten te verwerken of te hergebruiken.

Al varend een schip ontgassen langs binnenvaartroutes is namelijk slecht voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van omwonenden en voor mensen die met deze stoffen werken.

Verschillende type installaties worden uitgerold in de havens van North Sea Port, Rotterdam en Amsterdam, en deze testen zijn de eerste in een reeks.

De metingen worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau dat vaststelt welke installaties voldoen aan de strengste eisen of waar nog verbeteringen noodzakelijk zijn.

De resultaten van de proefnemingen worden geëvalueerd in de ‘Taskforce varend ontgassen’ die daarna de bevoegde Nederlandse minister adviseert over de verdere opbouw van de infrastructuur.

De test in Zeeland wordt gesteund door Shell Chemicals Europe. De locatie in Vlissingen is beschikbaar gesteld door North Sea Port, als onderdeel van het streven naar een meer duurzame haven.

GreenPoint Maritime Services levert de dampverwerkingsinstallatie waarmee de proef wordt uitgevoerd.


ACHTERGROND
De Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft in 2018 een ‘Taskforce varend ontgassen’ opgericht om de invoering van het landelijke verbod soepel te laten verlopen.

Aan de taskforce nemen vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid deel, en verder diverse provincies, havens, verladers, vervoerders, opslagbedrijven en dampverwerkers.