Een diploma lascoördinator in staalbouw behalen?

Op 02 september 2020 eerstkomend start bij het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) een nieuwe cyclus lascoördinatie RWC-B, ideaal voor iedereen actief in de laswereld.

Trefwoorden: #Belgisch Instituut voor Lastechniek, #BIL, #lascoördinatie, #opleiding

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Deze opleiding, volgens de Europese Richtlijn EWF 652, behandelt de minimaal vereiste basiskennis voor een lascoördinator en bekroont dit met een Europees erkend diploma EWCP-1090-2-B. De opleiding is de ideale basiscursus voor personen actief in de laswereld.

Inhoud:
Tijdens de theorielessen worden 4 modules behandeld:

  1. Module 1: Lasprocessen en apparatuur
  2. Module 2: Materiaalgedrag bij het lassen en de metallurgische aspecten
  3. Module 3: Constructie en ontwerp
  4. Module 4: Fabricage en toepassingen

Daarnaast zijn er ook 3 dagen seminarie, waarin geïntegreerde en begeleide oefeningen uit eigen werkomgeven worden behandeld. Gegarandeerde start en waarvoor nog enkele plaatsen beschikbaar zijn.


Voor meer informatie:
Belgisch Instituut voor Lastechniek vzw
Antoon Van Osslaan 1-4, B-1120 Brussel
hilde.moens@bil-ibs.be - tel. +32 (0)470 60 68 00Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.