Regio’s presenteren duurzame toekomstvisie voor chemiesector

Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen presenteren trilaterale chemiestrategie, die inzet op innovatie en infrastructuur voor succesvolle energie- en klimaattransitie.

Trefwoorden: #chemie, #chemiesector, #CO2, #duurzaamheid, #essenscia, #Nederland, #Noordrijn-Westfalen, #samenwerking, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Investeren in energie-, recyclage- en pijpleidinginfrastructuur en innoveren in groenere productieprocessen en baanbrekende pilootinstallaties moeten de motor vormen van de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

De overheden van Vlaanderen, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben drie jaar geleden, in september 2017, een trilaterale chemiestrategie opgestart. Daarin werken overheid, industrie, academische wereld en de respectievelijke chemiefederaties essenscia, VNCI en VCI NRW samen aan een duurzame toekomstvisie voor de chemiesector die in de drie betrokken regio’s sterk vertegenwoordigd en van groot economisch belang is. Onlangs werd een tussentijdse balans opgemaakt.

Op het vlak van infrastructuur zijn vooral pijpleidingen belangrijk om de transitie naar klimaatneutraliteit mee mogelijk te maken. De verdere ontwikkeling van een grensoverschrijdend en modern pijpleidingennetwerk voor het transport van bijvoorbeeld lpg, propyleen, CO2 of waterstof vraagt echter forse investeringen en botst vaak op complexe plannings- en vergunningsprocedures.

Binnen de trilaterale chemiestrategie is daarom een samenwerking opgezet tussen acht internationale chemiebedrijven en de havens van Antwerpen en Rotterdam om de pijpleidingeninfrastructuur in de regio verder uit te bouwen.

Op innovatievlak levert de chemiesector de essentiële materialen en technieken waarmee onze economie en samenleving belangrijke milieu- en klimaatwinsten boeken. Het is een immense uitdaging om in een beperkte tijdspanne van enkele decennia nieuwe technologieën uit te vinden en uit te testen om de industriële productieprocessen radicaal te hervormen en vergroenen.

Daarvoor zijn drie zaken essentieel: innovatiebudgetten die voldoende hoog zijn, financiële steun en publiek-private investeringen in risicovolle pilootinstallaties en demonstratiefabrieken en meer innovatiekracht voor start-ups en scale-ups in de chemie.

De trilaterale chemiestrategie schuift ook twee cruciale aanbevelingen naar voor om het energiebeleid beter in te passen in de doelstellingen van een circulaire en klimaatneutrale economie. Veelbelovende technologieën zoals de opvang van CO2 voor opslag (CCS, Carbon Capture & Storage) of hergebruik als grondstof (CCU, Carbon Capture & Utilization) worden nog te veel afgeremd door Europese regelgeving.

De huidige herziening van het ETS-emissiehandelssysteem moet daarom vermijden dat gerecycleerde koolstof nog langer op dezelfde manier wordt belast als fossiele koolstof. Daarnaast is het klimaatvraagstuk vooral een Europees energievraagstuk.

De trilaterale chemiestrategie leverde met het ‘Cracker of the Future’ consortium ook al een toonaangevend internationaal samenwerkingsproject op. Daarin onderzoeken zes chemiebedrijven de mogelijkheid om krakerinstallaties te laten draaien op groene stroom in plaats van op fossiele brandstoffen.


(bron en foto: essenscia)