Kosten stedelijke werven dalen met 42% dankzij bouwhubs

Uit de resultaten van het VIL-project Bouwhubs blijkt dat een logistieke bouwhub zowel de totale logistieke kost als het transport met meer dan 40 % kan doen dalen in een stedelijke omgeving.

Trefwoorden: #bouwen, #bouwhub, #bouwwerf, #CO2-uitstoot, #logistiek, #logistieke hub, #VIL

Lees verder

nieuws

( Foto: budabar - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De organisatie van een bouwwerf in een stedelijke omgeving is niet evident. Bouwactiviteiten volgen elkaar snel op en zijn vaak gelijktijdig aan de gang.

De stockageruimte op de werf is beperkt, waardoor de levering van materialen ‘just in time’ moet gebeuren. De steeds grotere mobiliteitsproblemen maken dit extra moeilijk. Hierdoor kunnen de logistieke kosten van een bouwproject oplopen tot gemiddeld 8 à 12% van de totale bouwkosten.

Om de logistieke kosten te doen dalen en de stromen efficiënter te laten verlopen, onderzocht VIL het principe van een bouwhub. Een bouwhub fungeert als een punt waar materialen- en goederenstromen worden gecentraliseerd en eventueel geprefabriceerd om van daaruit meerdere werven te bedienen.

Het biedt services als opslag, kwaliteitscontrole, samenstelling van werfpakketten, pre-assemblage, just-in-time levering, gegroepeerde leveringen en retourlogistiek. Een bouwhub kan op die manier een slimme draaischijf vormen tussen de leveranciers van bouwmaterialen en de werven.

Als grootste stad in Vlaanderen, met tal van mobiliteitsuitdagingen, werd Antwerpen uitgekozen om als testomgeving te fungeren. Aan de hand van een simulatiemodel werden verschillende scenario’s voor zes werven in de stad berekend.

Telkens werd de vergelijking gemaakt tussen een klassieke werfsituatie zonder bouwhub en de situatie met bouwhub. Hierbij werd niet enkel de totale kost gesimuleerd, maar ook de overeenkomstige totale CO2- uitstoot, de totale transportafstand, het totale aantal transportbewegingen in de stad en de gemiddelde beladingsgraad van de transporten.

Uit de resultaten blijkt dat een bouwhub de totale logistieke kost doet dalen met 42%. De simulaties, die in dit project werden gemaak,t tonen aan dat de meerwaarde van een bouwhub zit in het efficiënter organiseren van de bouwlogistiek, waarbij de beladingsgraad van de transporten sterk verhoogt en het aantal ritten vermindert.

De activiteiten op de werf kunnen ook beter gepland worden. Zo kunnen op de hub werfpakketten worden samengesteld in functie van specifieke bouwtaken. En tot slot is er een gunstig effect voor het milieu en de leefomgeving.

Minder vrachtwagenritten, een daling van 41%, betekenen niet alleen een reductie van schadelijke emissies, maar verminderen ook de congestie in steden.


De projectdeelnemers waren Adimat-Bouwpunt, André Celis, BESIX, Cordeel, De Rycke, Gyproc, H.Essers, Haex, Haven Genk, Kerkstoel 2000+, ODTH, POM Vlaams Brabant, Shipit, De Vlaamse Waterweg, Verhelst bouwmaterialen en Willemen Groep. De projectpartner was WTCB.