41 miljoen euro voor duurzame Waalse vliegtuigbouwindustrie

Om decarbonisatie­doelen te halen, moet deze sector zich richten op door­braak­techno­logieën om het aandrijf­systeem opnieuw te ontwerpen en ultralichte vliegtuig­constructies te bouwen.

Trefwoorden: #aandrijfsysteem, #Any-Shape, #brandstof, #Cenaero, #CO2-uitstoot, #CRM, #elektrisch, #GDTech, #MSC Software Belgium, #Multitel, #Rovitech, #Safran, #Sirris, #Sonaca, #Thales, #V2i, #vliegtuigbouw, #Wallonië

Lees verder

nieuws

( Foto: Adrien Daste / Safran )

ENGINEERINGNET.BE - De COVID-19-crisis heeft een grote impact op de Belgische economie, maar de vliegtuigbouwsector ondervond meteen de gevolgen doordat zo'n 80% van de vluchten werd geschrapt.

De vliegtuigbouw, die het in 2019 al te verduren kreeg toen de Boeing B737 Max aan de grond werd gehouden, is daardoor een van de sectoren die het zwaarst door de crisis is getroffen.

Ook zal de vliegtuigbouw moeten voldoen aan Europese milieudoelstellingen wat betreft koolstofneutraliteit tegen 2050. In die context stellen motorenfabrikanten ambitieuze technologische roadmaps op die doorbraakonderzoekselementen bevatten om die transitie te versnellen.

Daarom heeft de Waalse regering beslist om een ambitieus onderzoekproject op vlak van technologie en duurzame ontwikkeling op te zetten, waarin de belangrijkste vliegtuigbouwbedrijven met onderzoeksactiviteiten in Wallonië samen komen.

Het gaat met name om de volgende drie grote ondernemingen: Safran, Sonaca en Thales, kmo's als GDTech, Any-Shape, V2i, MSC Software Belgium en Rovitech en onderzoekscentra, zoals Cenaero, Sirris, CRM en Multitel.

Om de decarbonisatiedoelstellingen te halen, moet de industrie in de EU zich richten op doorbraaktechnologieën om producten te ontworpen die minder CO2 uitstoten.

Het hele luchtvaartuig moet opnieuw worden ontworpen, zowel wat betreft het aandrijfsysteem als de eigenlijke architectuur van het toestel, ofwel ultralichte vliegtuigconstructie.

In een tweede fase worden nieuwe energiesystemen geïntegreerd, zoals elektrische hybridisatie die potentieel wordt gekoppeld aan gedistribueerde aandrijving en het gebruik van nieuwe koolstofvrije brandstoffen.

Ook moet de ecologische voetafdruk van de volledige levenscyclus van de producten worden geoptimaliseerd: bij ontwerp, fabricage, gebruik, en na gebruik.

Verder moeten ondernemingen en fabrieken innovatieve technologieën toepassen om te produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder vervuiling, waarbij de taken van het personeel worden vergemakkelijkt en gevaloriseerd en tegelijk het economisch concurrentievermogen van de diensten en producten wordt versterkt.

Het doel van het project is om de noodzakelijke technologische grondslag te creëren om de Waalse vliegtuigbouwsector de komende drie jaar te ondersteunen bij die ecologische transitie.