SaaS-model legt sleutels van privacy en security in handen van organisaties

Start-up Responsum heeft een SaaS-model ontwikkelt dat organisaties in staat stelt om op elk moment de naleving van privacyregels zoals de GDPR en veiligheid te beheren en aan te tonen.

Trefwoorden: #beveiliging, #data, #databeheer, #GPDR, #licentie, #module, #phishing, #platform, #privacy, #Responsum, #SaaS, #scan, #security, #simulatie

Lees verder

Techniek

( Foto: Responsum )

ENGINEERINGNET.BE - In het huidige technologische klimaat neemt het belang van data steeds verder toe. Bedrijven zijn hierdoor in staat om betere beslissingen te nemen die hun bedrijfswaarde verhogen.

Deze data worden tegelijkertijd sterk gereguleerd en zijn vaak vertrouwelijk en gevoelig. Dat vereist een gedegen beveiliging waarbij het treffen van enkel technische maatregelen niet voldoende is.

De gevolgen van data-inbreuken zijn namelijk niet te overzien en gaan van imagoschade, hoge kosten, bedrijfsonderbreking tot enorme collectieve rechtszaken. In deze context komt Responsum bedrijven tegemoet met een SaaS-platform.

Het platform is gestoeld op drie pijlers: naleving, bewustwording en risicomanagement. Alex Van Cauwenbergh, oprichter en CEO van Responsum: “Omdat de gevoeligheden per bedrijf verschillen en elke situatie anders is, goten we die pijlers in diverse modules waarbij organisaties kunnen kiezen op basis van hun prioriteiten."

Een belangrijke module van het platform is de selfscan. Deze toepassing is drieledig en maakt het mogelijk om zelf een grondige analyse van de huidige situatie uit te voeren.

Met de privacy scan wordt de privacymaturiteit van de organisatie in kaart gebracht, de security scan identificeert en pakt beveiligingskwetsbaarheden aan en de data management scan stelt organisaties in staat om snel de huidige staat van volwassenheid in gegevensbeheer te evalueren in het licht van de belangrijkste doelen en behaalde resultaten.

De resultaten van deze scans worden automatisch geüpdatet in de dashboards van het platform. Dit maakt continue monitoring en bijsturing eenvoudig.

Daarnaast is er ‘The Experience Center’. Hierin zijn alle middelen opgenomen die organisaties in staat stellen om zelf end-to-end bewustwordingscampagnes te organiseren. Door in te zetten op bewustwording van de medewerkers belooft het platform het risico van een data-inbreuk met 70% te verminderen.

Organisaties kunnen bijvoorbeeld met een uitgebreid gamma aan opties onder meer eenvoudig zelf phishingsimulaties opzetten, met ingebouwde tips en lessen voor medewerkers die risicogedrag vertonen.

Het Zaventemse Responsum is opgericht door Alex Van Cauwenbergh en Bavo Van den Heuvel. De start-up wil zijn activiteiten snel opschalen naar de Belgische markt en daarbuiten.

Het kijkt hiervoor onder meer naar samenwerkingen met andere experten binnen de industrie van privacy en security, en cybersecurity-verdelers die het platform toevoegen aan hun gamma.

Ook wordt ingezet op het belang van bewustwording door de hand te reiken naar trainers die de modules kunnen inzetten in hun opleidingen.