Efficiëntere waterbehandeling van stoomketels

Een voedingsbedrijf vroeg Hydris om hun bestaande waterbehandeling voor zijn twee stoomketels onder de loep te nemen. Het is van groot belang dat continu zacht water kan geleverd worden.

Trefwoorden: #Hydris, #stoom, #waterbehandeling

Lees verder

Magazine

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - Hard water zorgt namelijk voor kalkaanslag in de stoomketels, wat het energierendement verlaagt en de energiekosten sterk verhoogt. Naast een meer betrouwbare oplossing was de klant ook op zoek naar de meest duurzame.

Hydris plaatste een 20 m³/u upflow ontharder die een lager zout/pekel- (50% minder) en spoelwater (75% minder) verbruik kent dan traditionele downflow ontharders. Dergelijke besparingen kunnen gerealiseerd worden door een intelligente bedrijfsvoering. Een compact bed met harsen zorgt ervoor dat meer verzadigde (onderaan) en minder verzadigde (bovenaan) harsen niet gemengd geraken, wat een kleinere hoeveelheid zout/pekel vraagt om zijn originele capaciteit opnieuw te bereiken.

Figuur 2: De factoren die de kost van een ton stoom bepalen. (Grafiek : Hydris)

Hetzelfde geldt voor het tegenstroom aanbrengen van de pekel: minder overmaat pekel is nodig indien eerst de minder verzadigde harsen worden geregenereerd en nadien de meer verzadigde harsen. Dan is er geen onnodige uitwisseling tussen de pekel en de hardheid die zich terug op het hars wil hechten. De voordelen van deze moderne installaties zijn onder andere: minder aankoop en handmatig vullen van zout, minder aankoop van stadswater en lozing van spoelwater, minder lozing van chloriden, meer metingen en online opvolging van drukken, debieten, verbruiken en geleidbaarheid.

Figuur 3: Omgekeerde osmose (RO) bij een groenteverwerker die MBR-effluent recupereert en toepast voor stoom en koeling. (Foto : Hydris)

Op de site was er ook een omgekeerde osmose (RO)-installatie aanwezig waarvan de membranen verstopt geraakt waren door hardheidslekken van de bestaande ontharder. De klant stelde de vraag of het renoveren van de RO-membranen nog zin had. In principe is onthard water mits conditionering voldoende als suppletiewater. Na overleg heeft Hydris de klant makkelijk kunnen overtuigen om de ontharder alsnog aan te vullen met een RO, met onderstaande argumentatie.

Figuur 4: Jaarlijkse besparingen bij huidige situatie (downflow), nieuwe ontharder (upflow) en totaalrenovatie (upflow + RO).

In figuur 2 is te zien dat vooral brandstof de kosten van een ton stoom bepaalt. Omgekeerde osmose zorgt ervoor dat het voedingswater zeer laag in zouten wordt, waardoor een hogere indikking in de ketel bekomen kan worden. Zo moet er minder voedingswater opgewarmd worden, waardoor er een lager energiegebruik is. Een voorbeeld van RO is te zien in figuur 3. De totale investering van de upflow ontharder en RO-membranen heeft een terugverdientijd van

Figuur 5: Stoomkosten over 15 jaar bij huidige situatie (downflow), nieuwe ontharder (upflow) en totaalrenovatie (upflow + RO). (Grafieken : Hydris)

8 maanden, zoals weergegeven wordt in figuur 4. De totale renovatie zorgt over 15 jaar voor een kostenbesparing van € 1.500.000 tegenover de huidige situatie. Zie ook figuur 5. Daarmee wordt aangetoond dat een betrouwbare en intelligente waterbehandeling voor een sterke verlaging van de operationele kosten kan zorgen.


Door Daan Vandeplassche, Hydris-Pollet Water Group