Nieuwe biosensor regelt automatische medicijndosering

Helia Biomonitoring, een spin-off van TU/e, ontwikkelt nieuwe biosensoren voor continue meting van de concentratie van medicijnen in het bloed, om zo de dosering automatisch te regelen.

Trefwoorden: #afvalwater, #bioreactor, #biosensor, #fermentoren, #gezondheidszorg, #Helia Biomonitoring, #medicijndosering, #medicijnresten, #Menno Prins, #sensor, #TU Eindhoven, #voedingsmiddelenindustrie

Lees verder

research

( Foto: Helia Biomonitoring )

ENGINEERINGNET.BE - Traditioneel wordt bij patiënten met tussenpozen een sample afgenomen, bijvoorbeeld een buisje bloed. Dat gaat dan naar het laboratorium en dat levert telkens één meetuitslag op. Tussen verschillende meetmomenten zit dan vaak een lange periode.

Om behandelingen te verbeteren zou het goed zijn om continu te meten. “Bij patiënten op de intensive care met infecties is het vaak lastig om medicijnen goed te doseren. Een te lage dosering bestrijdt de infectie niet en een te hoge dosering kan toxisch zijn. De dosering moet dynamisch worden aangepast, terwijl de aanpassingen ook nog eens per persoon verschillend zijn. Dat maakt continu monitoren zo belangrijk”, aldus Menno Prins, hoogleraar Molecular Biosensing en mede-oprichter van Helia Biomonitoring.

Ook zijn de biosensoren bruikbaar voor het meten van ontstekingsmarkers. “Denk bijvoorbeeld aan het meten van cytokines die bij COVID een rol spelen. Een patiënt kan overlijden als het immuunsysteem ontregeld raakt. Als je de ontstekingsstoffen continu zou kunnen meten, kun je hier snel op reageren”, stelt Prins.

De sensoren moeten dan heel nauwkeurig lage concentraties kunnen meten. “Dat is mogelijk, maar er is wel nog veel onderzoek voor nodig”, stelt hij.

Voordat de sensoren inzetbaar zijn in de gezondheidszorg is er nog veel onderzoek en validatie nodig. Daarom heeft Prins een roadmap opgesteld van de technologie en toepassingen. Het eerste gebied waar de sensor wordt toegepast, is in de voedingsmiddelenindustrie.

Met biosensoren van Helia Biomonitoring kunnen ook industriële processen heel precies gemonitord en automatisch geregeld worden. Prins: “Dat zorgt voor een stabiele productkwaliteit, minder afval en lager energieverbruik.”

Een volgende stap op de roadmap is de toepassing van de sensoren voor bioreactoren en fermentoren. Weer een andere toepassing is de inzet van biosensoren in het milieu, bijvoorbeeld voor het monitoren van medicijnresten in afvalwater en oppervlaktewater.

Op de roadmap staan medische producten als laatste. “Het ontwikkelen van medische producten kost veel tijd en geld, vanwege de hoge eisen aan patiëntveiligheid, accuraatheid en gebruiksgemak. Daarom is het verstandig om de sensortechnologie met de andere toepassingen al zoveel mogelijk te ontwikkelen en te valideren.”