CO2 uit de zee halen met ontzoutingsinstallaties

TU Delft vergeleek samen met onderzoeksinstituut Wetsus en California Institute of Technology diverse methodes om CO2 af te vangen en komt met aanbevelingen, zoals CO2 uit de zee halen.

Trefwoorden: #afvangen, #calciumcarbonaat, #California Institute of Technology, #CO2, #gas, #ontzoutingsinstallaties, #TU Delft, #Wetsus

Lees verder

research

( Foto: modesto3 - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Onderzoeker David Vermaas van TU Delft: ‘Elek­triciteits­centrales en de industrie hebben een bepaald aandeel in de uitstoot. Decentrale bronnen, zoals auto’s, landbouwbedrijven, verwarmingen en vliegtuigen zorgen bij elkaar voor 40% van de CO2-uitstoot.’

Met name voor de afvang uit decentrale bronnen zijn weinig energiezuinige en schone methodes beschikbaar. Een mogelijke oplossing zijn zogeheten elektrochemische routes, waarbij de pH van een oplossing kan worden aangepast en de CO2 kan worden geconcentreerd.

Van deze technieken is in laboratoria bewezen zijn dat ze effectief zijn en werken op basis van elektra in plaats van warmte. Hierbij wordt het CO2 omgezet in (bi)carbonaat, en daarna geconcentreerd tot puur CO2 of kalksteen.

TU Delft heeft de elektrochemische methodes nu voor het eerst met elkaar vergeleken en gekeken naar de haalbaarheid ervan. Daarbij kwam naar voren dat bij alle methodes de benodigde energie een drempel is.

Vermaas: ‘De huidige methodes zijn niet efficiënt genoeg. Er wordt gemiddeld 50 keer meer energie gebruikt dan bij een theoretische omzetting nodig is.’

Het blijkt vooral lastig om het CO2, door de relatief lage concentratie in de atmosfeer, als grondstof voor de omzettingsreactie te gebruiken.

Naar aanleiding van de analyse geven Vermaas en zijn collega’s richting aan toekomstig onderzoek. Een optie met potentie is het afvangen van CO2 uit de oceaan. Vermaas: ‘Het is dé manier om het CO2 uit decentrale bronnen af te vangen, aangezien de oceaan jaarlijks veel CO2 uit de lucht opneemt.’

Door de bestaande ontzoutinginstallaties aan te passen, kunnen die in de toekomst ook CO2 uit het water halen. Dit concept op basis van zuren en basen is de afgelopen haalbaarder en energiezuiniger geworden door beter geleidende membranen en verbeterde elektrochemische cel-ontwerpen. Ook voorkomt de techniek kalkaanslag in de ontzoutingsinstallaties.

TU Delft is al bezig met het ontwikkelen van de techniek, waarbij CO2 uit water wordt omgezet in puur CO2 gas of in calciumcarbonaat. Op een schaal van 10 centimeter lukt het om de reacties in het lab uit te voeren. Nu wordt bekeken hoe de techniek op grotere schaal is toe te passen.