VLIZ North Sea Award 2020 gewonnen door Camille Gaulier

Camille Gaulier, PhD aan de VUB-onderzoeksgroep AMGC en Université de Lille, won deze award voor haar Innovatieve toolbox om metaalverontreiniging aan Belgische kust te meten.

Trefwoorden: #Camille Gaulier, #metaalverontreiniging, #VLIZ North Sea Award, #VUB

Lees verder

Nieuws

( Foto: VUB )

ENGINEERINGNET.BE - Camille Gaulier, doctoraatsstudente onder de supervisie van prof. Yue Gao, ontvangt de VLIZ North Sea Award 2020 voor haar inzending "Trace metals in estuarine and coastal waters: dynamics, speciation and bioavailability under various environmental conditions".

Gaulier onderzoekt nieuwe manieren om metalen rond en aan de Belgische kusten te monitoren. Ze legt zich toe op de ontwikkeling en het gebruik van alternatieve bemonsteringstechnieken, gecombineerd met gevorderde analytische instrumenten.

Het doel van dit innovatieve onderzoek is een beter inzicht te krijgen in de biogeochemische cyclus van spoormetalen in aquatische milieus, zoals in het Belgische deel van de Noordzee en in het Schelde-estuarium.

Haar onderzoek droeg bij tot de ontwikkeling van een unieke toolbox om de antropogene druk op estuariene en kustecosystemen te meten.

Gaulier: "De combinatie van veld- en analysetechnieken heeft ons in staat gesteld een uniek geheel van kennis en gegevens te genereren, die voor het eerst in onze kustwateren en in het Schelde-estuarium kon worden toegepast. Hierdoor konden ook voor het eerst labiele metaalconcentraties in deze gebieden worden gemeten."

Met de unieke toolbox is Gaulier in staat gebleken om voor het eerst, op nanometerniveau, de opgeloste en biobeschikbare metaalfracties te meten die rechtstreeks door micro-organismen in zee worden opgenomen.

Promotor Prof. Yue Gao: "De resultaten tonen aan dat de opgeloste metaalconcentraties vandaag niet zorgwekkend zijn, maar wel stijgende tendensen vertonen in vergelijking met de resultaten van de jaren '90, wat wel een waarschuwing betekent."


ACHTERGROND
De resultaten van dit onderzoek leveren waardevolle informatie op voor beleidsmakers in het kader van de nieuwe mariene milieu criteria inzake metaalverontreiniging zoals vastgelegd in de EU waterrichtlijnen (https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html). Haar onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het NewSTHEPS-project, gefinancierd door Belspo.